Наукова робота

Головний науковий напрям ФЕБІТ реалізується в програмі наукових досліджень Національного авіаційного університету в окремому розділі:

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТУ:

1. Розробка методів та технологій відновлення порушених міських ландшафтів і екологічних систем та забезпечення екологічної стійкості природно-територіальних комплексів;

2. Теоретичне та експериментальне обґрунтування новітніх біотехнологій захисту рослин та тварин і створення препаратів біомедичного призначення;

3. Розробка методів і засобів очищення гідро-газових носіїв та створення екологічно чистих рідин промислового, енергетичного та побутового використання;

4. Аналітичне моделювання та експериментальне дослідження утворення, розповсюдження та впливу фізичних (акустичних і електромагнітних) факторів довкілля;

5. Розробка методів і засобів забезпечення екологічної безпеки транспорту;

6. Створення ефективної системи транспортування, зберігання і раціонального використання палив.