Наші випускники

Після закінчення навчання випускники нашого Інституту мають можливість працювати у провідних установах, підприємствах і організаціях нашої країни, а також міжнародних компаніях. 

Отриманні випускниками знання, вміння і навички та тісні зв`язки з багатьма компаніями та організаціями дають змогу нашим випускникам бути більш успішними при прийнятті на роботу. 

Інститут щорічно проводить "Ярмарку вакансій" на яку запрошує працедавців та майбутніх випускників. Такі зустрічі дають змогу майбутньому фахівцю, ще не закінчивши навчання, мати уявлення про своє майбутнє місце роботи, пройти там практику, познайомитися з колективом і умовами праці на обраному підприємстві.

Інформація щодо працевлаштування випускників та їх відгуки про спеціальність, яку вони закінчили: 

Випускники кафедри біотехнології працюють в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах (Національний авіаційний університет, Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України, УкрНДІспиртбіопрод), в державних органах, лабораторіях (Лабораторії якості і безпеки продукції АПК при НУБіП України) та на підприємствах (Пивзавод «Оболонь», Фастів, ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» м. Біла церква, Пивобезалкогольний комбінат «Славутич», Київ, ЗАО «Макрохим», Київ, ТОВ «Greiner Рackaging Ukraine», Київ тощо). 

Випускники кафедри екології, хімії і хімічної технології, аерокосмічної геодезії, землеустрою та кадастру працюють в провідних науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах, на підприємствах, установах, організаціях тощо.