Умови вступу на магістра

Графік проведення фахових вступних випробувань вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Магістр" Навчально-наукового інституту екологічної безпеки в 2017 році


Програма вступного випробування з іноземної мови за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр», «Спеціаліст» за спеціальністю 101 Екологія

Програма вступного випробування з іноземної мови за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр», «Спеціаліст» за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

Програма вступного випробування з іноземної мови за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр», «Спеціаліст» за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

Програма вступного випробування з іноземної мови за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр», «Спеціаліст» за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія


Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»
Спеціалізація: «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Спеціалізація: «Хімічні технології високомолекулярних сполук»


Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня "Магістр"
спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»
спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»
спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»


Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 101 «Екологія»
спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»


Програма фахового вступного випробування за освітнім ступенем «магістр» на основі освітнього ступеня «бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»
спеціалізація 193-1«Землеустрій та кадастр»


Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня "Магістр". Геоінформаційні системи і технології


Програма додаткового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 16 «Хімічна та біоінженерія» Спеціальність: 161 «Хімічні технології та інженерія»
Спеціалізація: «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Спеціалізація: «Хімічні технології високомолекулярних сполук»


Програма додаткового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» спеціалізації «Фармацевтична біотехнологія» спеціалізації «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

Програма додаткового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма додаткового вступного випробування за освітнім ступенем «Магістр» на основі освітнього ступеня «Бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація 193-1«Землеустрій та кадастр»

Програма додаткового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" та освітнього ступеня "Магістр". Геоінформаційні системи і технології