Умови вступу до бакалаврату на базі молодшого спеціаліста

Графік проведення фахових вступних випробувань на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" Навчально-науковий інституту екологічної безпеки в 2017 році


Програма фахового вступного випробовування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціалізацією 161 «Хімічна технологія та інженерія»

Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за галуззю підготовки 16 «Хімічна та біоінженерія»
спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»


Програма фахового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Геодезія, картографія та землеустрій

Програма фахового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Геодезія, картографія та землеустрій (ГІС)

Програма фахового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване  природокористування

Програма фахового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" Хімічна технологія

Програма фахового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Цивільний захист


Програма додаткового вступного випробовування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціалізацією 161 «Хімічна технологія та інженерія»

Програма додаткового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Біотехнологія

Програма додаткового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Геодезія, картографія та землеустрій

Програма додаткового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Геодезія, картографія та землеустрій (ГІС)

Програма додаткового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване  природокористування

Програма додаткового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" Хімічна технологія

Програма додаткового вступного випробування на освітній ступень "Бакалавр" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст". Цивільний захист