Студентські гуртки, що діють в ІЕБ у 2013 -2014 н.р.

 


з/п

Назва наукового гуртка (групи, тощо)

Керівник

Контактна особа
(ПІБ, тел., аудиторія)

Місце, час проведення

Кафедра аерокосмічної геодезії

1

«Дистанційні аерокосмічні дослідження»

Железняк О.О.,
д.ф.-м.н., професор

Железняк О.О.,
д.ф.-м.н., професор,
ауд. 3.524,
406-79-95

І тиждень, четвер,
5 пара,
ауд. 3.506

Кафедра екології

2

«Хіммотологія»

Бойченко С.В., д.т.н., професор

Черняк Л.М., к.т.н.,
ауд. 12.209,
406-70-29

Щочетверга,
5 пара,
ауд. 12.105

3

«Підвищення протизносних властивостей ПММ»

Трофімов І.Л., к.т.н., доцент

Коломієць Г.Ф.,
студентка
ХП-507,
097-388-90-02

Щопонеділка,
5 пара,
ауд. 3.428

4

«Токсикометрія»

Білик Т.І.,
к.б.н., доцент

Білик Т.І.,
к.б.н., доцент,
ауд.5.711
095-842-47-43

Щовівторка,
5 пара,
ауд.5.715

5

«Студентський інтелектуально-пошуковий клуб «Натураліст ХХІ»»

Мовчан Я.І.,
д.б.н.

Мовчан Я.І.,
д.б.н.,
ауд. 5.603,
067-231-21-29

І т.: понеділок,
6 пара,
ІІ т.: понеділок, 5 пара,
ауд. 5.603

6

«Нові екологічно чисті технології в авіатранспортній галузі»

Бовсуновський Є.О.

Бовсуновський Є.О.,
ауд. 5.609,
406-74-52

Щовівторка,
5 пара,
ауд. 5.607

7

«Сучасні технології біологічного очищення стічних вод»

Матвеєва О.Л., к.т.н., доцент

Матвеєва О.Л., к.т.н., доцент,
406-75-73

І тиждень, понеділок, 15:30,
ауд. 3.428

Кафедра хімії і хімічної технології

8

«Електрохімія»

Ледовських В.М.
д.х.н., професор

Левченко С.В., асистент,
ауд.12.118
406-71-68

Щовівторка
4 пара,
ауд.12.118

9

«Кінетика і каталіз»

Білокопитов Ю.В.
д.х.н., професор

Гаєвська Т.А.,
асистент, ауд.12.119
406-76-71

ІІ тиждень, вівторок
5 пара,
ауд.12.119

10

«Армовані пластики»

Фабуляк Ф.Г.
д.х.н., професор

Карандей Д.В.,
студент,
099-338-27-12

ІІ тиждень,
четвер,
3 пара,
ауд.12.213

Кафедра землеустрою та кадастру

11

«Державний земельний кадастр»

Козлова Т.В.,
к.т.н.,
доцент

Багаурі М.Г.,
Асистент,
ауд 3.523,
406-77-58

Щотижня, залежно від розкладу,
ауд. 3.523

12

«Картографічного моделювання»

Бойко О.Л.,
ст. викладач

Глущенко В.І.,
ауд. 3.501,
406-77-58

Щотижня, залежно від розкладу,
ауд. 3.501

13

«Геології та геоекології»

Ковальчук М.С.,
д.г.н,
старший наук. співр.,
завідувач кафедри

Юдіна Н.Є.,
406-77-58
ауд 3.505

І тиждень, залежно від розкладу,
ауд. 3.505

14

«Землеустрій територій розміщення гірничих виробок та пам’яток природи»

Ковальчук М.С.,
д.г.н,
старший наук. співр.,
завідувач кафедри

Ковальчук М.С.,
406-71-91
ауд 3.501а

ІІ тиждень, залежно від розкладу,
ауд. 3.501

15

«Інженерна геодезія»

Данкевич А.Ф.,
доцент НАУ

Данкевич А. Ф.,
доцент НАУ
406-77-58
ауд 3.525

ІІ тиждень, п'ятниця,
залежно від розкладу,
ауд. 3.525

Кафедра біотехнології

16

«Імунобіотехнологія»

Гаркава К.Г., проф.

Яблонська К.М.,
406-78-48

ІІ тиждень, четвер,
5 пара, ауд.5.701, 5.615

17

«Технологія ферментативних напоїв профілактичного призначення»

Косоголова Л.А., доцент

Яблонська К.М.,
406-78-48

ІІ тиждень, четвер,
5 пара, ауд.5.701, 5.615

18

«Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

Карпенко В.І.,
доцент

Яблонська К.М.,
406-78-48

ІІ тиждень, четвер,
4 пара, ауд. Лаб.біотехнології
Мала повітряна Академія

Кафедра безпеки життєдіяльності

19

«Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності»

Коваленко В.В.,
к.біол.н., доц.

Коваленко В.В.,
к.б.н., доц.,
ауд. 7.320
406-73-20

І тиждень,
четвер,
5 пара,
ауд.7.320

20

«Сучасні проблеми цивільного захисту населення в надзвичайних ситуаціях»

Халмурадов Б.Д., к.м.н., доц.

Халмурадов Б.Д.
к.м.н., доц.,
ауд. 7.319
406-78-91

І тиждень,
вівторок
4 пара,
ауд.7.319