Відкрита година корпоративної культури для студентів групи ІЕБ 202

3 лютого 2014 р. на кафедрі екології відбулась відкрита година корпоративної культури для студентів групи ІЕБ 202. Темою зустрічі стала участь студентів у роботі громадських екологічних організацій. Підвищення рівня екологічної освідченості населення, створення передумов впровадження ресурсозберігаючих технологій у побуті та виробництві належать до стратегічних завдань діяльності державних органів та недержавних організацій у сфері охорони довкілля. Участь студентів у такій роботі – від дрібних інформаційних проектів до масштабних природоохоронних заходів – дасть їх змогу зробити особистий внесок у збереження якості довкілля та застосувати на практиці отримані теоретичні знання.