Навчання англійською мовою

З 2006 року на кафедрі екології був започаткований набір на спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» на навчання англійською мовою. З цього моменту розпочалась робота, яка триває і по сьогоднішній день, по створенню фундаментальної бази для якісно нової професіональної підготовки фахівців тепер вже спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», яка б відповідала світовим стандартам освіти еколога-фахівця. За ці роки істотно розширився штат викладачів, що викладають на кафедрі англійською, були написані англомовні навчальні посібники та підручники, однак робота до сих пір триває, адже екологічна наука не стоїть на місці. З першого року створення англомовної групи студентів-екологів і по сьогодні інтерес до англомовної форми навчання у абітурієнтів не спадає і щороку кафедра набирає нову англомовну групу першого курсу, адже навчання англійською має свої беззаперечні переваги:


Англомовна форма навчання - крок назустріч сучасному студенту, який зацікавлений не лише в отриманні базової стандартної вищої освіти, а й в розширенні кола професіональної мобільності та джерел отримання знань. Процеси повсюдної інтернетизації та глобалізації лише сприяють цьому і, в певній мірі, є запорукою того, що в майбутньому фахівець зі знанням англійської завжди знайде своє місце на ринку праці.
Навчально методичні видання англомовного проекту: