Кадрове забезпечення навчального процесу

  Екології Біотехнології Аерокосмічної геодезії Безпеки життє-діяльності Землеустрою та кадастру Хімії і хімічної технології
Професори 7 5 4 4 1 4
Доценти 24 8 6 11 10 13
Старші викладачі 2 1 - 3 2 1
Асистенти 12 5 1 8 8 10

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу 145 чоловік.