Напрями та спеціальності підготовки студентів

Галузь знань Код та спеціальність 
програми підготовки
Номери груп
0401 
«Природничі науки»
6.040106
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Бакалавр
0401 
«Природничі науки»
7/8.04010601
«Екологія та охорона навколишнього середовища»
Спеціаліст 
Магістр
0513 
«Хімічна технологія та інженерія»
6.051301 
«Хімічна технологія»
Бакалавр
0513 
«Хімічна технологія та інженерія»
7/8.05130105
«Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»
Спеціаліст 
Магістр
0513 
«Хімічна технологія та інженерія»
7/8.05130108
«Хімічні технології високомолекулярних сполук»
Спеціаліст 
Магістр
0514 
«Біотехнологія»
6.051401 
«Біотехнологія»
Бакалавр
0514 
«Біотехнологія»
7/8.05140103 
«Фармацевтична біотехнологія»
Спеціаліст 
Магістр
0514 
«Біотехнологія»
7/8.05140105
«Екологічна біотехнологія та  біоенергетика»
Спеціаліст 
Магістр
0801 
«Геодезія та землеустрій»
6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»
Бакалавр
0801 
«Геодезія та землеустрій»
7/8.08010103
«Землеустрій та кадастр»
Спеціаліст 
Магістр
0801 
«Геодезія та землеустрій»
7/8.08010105
«Геоінформаційні системи і технології»
Спеціаліст 
Магістр