Наукова частина

Авіаційної акустики
проф., д.т.н. В.І.Токарев
2 доктори наук і 13 кандидатів наук
В акустичних камерах НАУ дослідження характеристик джерел шуму та методів зниження шуму в джерелі утворення проводяться з кінця 1960-х років. У 1987р. за ці результати отримані дві срібні та три бронзові медалі ВДНГ СРСР, а розроблені методи розрахунку авіаційного шуму докладались на комітеті з авіаційного шуму CAN/3 ІКАО вперше ще в 1977 р.

Основні наукові досягнення школи за 2001-2010 рр
В акустичних камерах виконується робота "Дослідження акустичних звукопоглинючих конструкцій і теплозвукоізоляційних матеріалів на інтерферометрі та в звукомірній ревербераційній камері", результати якої запроваджені на літаку Ан-148 (2004р.), Ан-140 (2008р).

Міжнародне співробітництво в галузі дослідження характеристик авіаційного шуму сьогодні - це співпраця з Університетами Великобританії м. Халл, Манчестера та Оупен Університетом, Німеччини (Дрезденський технічний університет), Польщі (Вроцлавська Політехніка) та Франції (Ліонська вища шкала та Інститут безпеки транспорту і довкілля).
Виконується діяльність в експертних групах з питань авіаційного шуму та емісії авіадвигунів, наприклад в рамках проекту ЄЕС X3-NOISE "Стратегія розробки засобів оцінки та регулювання впливу шуму в рамках збалансованого підходу ІКАО та глобальної екологічної місткості навколишнього середовища" (2006-2010 рр.). 3-4 липня 2001р. в Києві в НАУ відбулася перша нарада робочої групи ANCAT/ЕСАС - "Обговорення проектів нових стандартів ІКАО стосовно охорони навколишнього середовища від впливу авіаційного транспорту".
В жовтні проф., д.т.н. Запорожець О.І. номінований від України членом САЕР (Комітет з охорони довкілля від впливу цивільної авіації) ІСАО. В лютому 2010 р. на 8-му засіданні САЕР представлені 2 інформаційні матеріали: «Status Report On Balanced Approach In Ukraine» і «Status Report On Model Evaluation In Ukraine».

Підготовка власних професорсько-викладацьких кадрів вищої кваліфікації:
- ефективна підготовка через аспірантуру та докторантуру;
- підготовка активних студентів через Інститут новітніх технологій;
- залучення молодих професорсько-викладацьких кадрів вищої кваліфікації інших університетів;
- курси підвищення кваліфікації та перепідготовки.

На сьогодні а аспірантурі Інституту екологічної безпеки навчається 50 аспірантів і 2 доктораноти за наступними спеціальностями:

02.00.04 - фізична хімія;
05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів;
21.06.01 - екологічна безпека (хімічні науки);
21.06.01 - екологічна безпека (технічні науки);
05.17.04 - хімічний опір матеріалів та захист від корозії;
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук;
03.00.23 - біотехнологія;
02.00.05 - електрохімія;
05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження;
05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту;
05.13.06 - інформаційні технології.

Працюють спеціалізовані вчені ради:

Д.26.062.09 за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека (технічні науки)
К 26.062.13 за спеціальностями "Дистанційні аерокосмічні дослідження" та "Астрометрія, небесна механіка"