Виїзне практичне заняття екологів у Інституті гідробіології НАН України

21 листопада 2017 р. студенти 4 курсу кафедри екології ННІЕБ ( груп 401 та 402) відвідали Інститут гідробіології Національної академії наук України, з яким наш університет співпрацює більше 15 років. Для майбутніх екологів було організовано проведення виїзного практичного заняття по вивченню біологічних методів визначення токсичності речовин відповідно до програми дисципліни "Екологічна токсикологія " (керівник - доц. кафедри екології, к.б.н. Т.Білик).
Співробітники відділу екологічної фізіології гідробіонтів та біотехнології в лабораторіях аквакомплексу докладно розповіли про дослідження, показали методику біотестування, дали можливість студентам спостерігати результати
експериментів. Окрім того, студенти ознайомилися з системами очищення і доочищення води з використанням вищої водяної рослинності "Біоплато", що знадобиться їм також при вивченні дисципліни " Урбоекологія". В науковій бібліотеці Інституту гідробіології НАНУ були представлені нові розробки науковців і дані пояснення щодо користування фондами наукової літератури.