Співпраця кафедри екології ННІЕБ з Інститутом гідробіології НАНУ

7 та 10 листопада 2016 року в межах співпраці кафедри екології ННІЕБ з Інститутом гідробіології НАНУ, були проведені виїзні практичні заняття із дисципліни "Екологічна токсикологія" на тему "Біологічні методи визначення токсичності речовин" у групах 301 та 302 (викладач - доцент кафедри екології, к.б.н. Білик Т.І.).

Студенти мали можливість ознайомитися з сучасними методологічними підходами та лабораторним устаткуванням для визначення малих кількостей екотоксикантів, а також практикуватися у біотестуванні токсичних речовин. В проведенні практичного заняття допомогу надали старший науковий співробітник Коновець І.М. та науковий співробітник Гончарова М.Т.