Засідання з приводу захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

8-9 вересня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 під керівництвом Запорожця Олександра Івановича, професора кафедри безпеки життєдіяльності, доктора технічних наук, директора Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ відбулося сесійне засідання з приводу захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:
1. Захист асистента кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ Яковлєвої Анни Валеріївни, дисертації «Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.  
Науковий керівник: Вовк Оксана Олексіївна, доктор технічних наук, професор кафедри інженерної екології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».  Офіційні опоненти: Гринишин Олег Богданович, доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету «Львівська політехніка» та Шевченко Олена Борисівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної технології палива Українського державного хіміко-технологічного університету.
2. Асистента кафедри екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Шаравари Віталія Вікторовича дисертації «Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки)» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
Науковий керівник: Мовчан Ярослав Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу моделювання надзвичайних ситуацій НДЦ інноваційних технологій Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та Азаров Сергій Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом загальної і радіаційної безпеки Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.
3. Головного інженера проектів ТОВ «Укргазпромбуд» Вдовенка Сергія Вікторовича дисертації «Розроблення комплексу ресурсоощадних заходів раціонального використання вуглеводнів на нафтопереробних заводах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.

Науковий керівник: Бойченко Сергій Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Гринишин Олег Богданович, доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету «Львівська політехніка» та Гордієнко Ольга Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії і хімічної технології Вінницького національного технічного університету.
4. Асистента кафедри хімії і хімічної технології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету Спаської Олени Анатоліївни дисертації «Поверхнево-активні системи для мінімізації випаровування вуглеводневих рідин» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.
Науковий керівник: Іванов Сергій Віталійович, доктор хімічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Офіційні опоненти: Шкарапута Леонід Миколайович, доктор технічних наук, професор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України, Топільницький Петро Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету «Львівська політехніка» та Попов Євген Вадимович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри екології Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.
В результаті таємного голосування Яковлєвій Анні Валеріївні,  Шараварі Віталію Вікторовичу, Вдовенку Сергію Вікторовичу та Спаській Олені Анатоліївні було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.
Голова спецради Запорожець О.І. оголосив рішення ради та привітав здобувачів з присудженням наукових ступенів.