Екологічна практика у Кам’янці-Подільському.

На другому курсі майбутні фахівці спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” згідно з навчальним планом у червні проходять екологічну практику. Цього року студенти  групи ЕК-202 виїжджали на практику до міста Кам’янця-Подільського ( керівник - доц.. кафедри екології Білик Т.І.). Наших студентів гостинно приймав Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, з яким у нас укладено угоду про співпрацю. Базами практики були також Національний природний парк  “Подільські Товтри” і Хмельницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів та якості продукції. Для студентів були проведені практичні заняття, екскурсії до об’єктів природно-заповідного фонду, дослідження якості природних вод. Майбутні екологи ознайомилися з методами дослідження грунтів на забруднення важкими металами і радіонуклідами,  визначенням якості сільськогосподарської продукції, рекультивацією земель після видобутку вапняку, веденням “Літопису природи” в НПП “Подільські Товтри”, відвідали Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. На кафедрі екології (зав.кафедри  Бойченко С.В.) приділяється велика увага набуттю студентами практичних навичок у опануванні майбутньою професією.