«Україна – космічна держава»

7.04.2016 р. відбулася науково-практична конференція «Україна – космічна держава» яка була присвячена 55 річчю польоту першого космонавта Ю. Гагаріна в космос. На конференцію були запрошені студенти НАУ та шановні гості: Кузнєцов Е. І., перший космонавт України Каденюк Л. К., академік Яцків Я. С., генерал-лейтенант Олійник І. І., Лихоліт М. І., Осадчий О. В., Митрахов М. О.
Шановні гості розповідали в своїх доповідях про історію розвитку космічної галузі у світі та в Україні, про сучасні успіхи розвитку виготовлення космічної техніки в Україні.
Після виступу на конференції космонавта Леоніда Каденюка була представлена студентами четвертого курсу кафедри біотехнології Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки (ННІЕБ) Гаврилюк Олесею Анатоліївною, Бєліковою Оленою Юріївною науково-дослідна робота «Вплив модельованої гравітації на ріст та дихання гороху за різної інтенсивності освітлення рослин».
Актуальність роботи була обумовлена тим що зростає інтерес світової спільноти до космічних об’єктів, в тому числі до Марсу. Проте неможливо здійснити пілотовану космічну експедицію  без рослин, бо вони є основними компонентами біорегенеративної системи. Рослини розглядаються як джерело їжі та кисню в біорегенеративних системах  життєзабезпечення довготривалих космічних місій (Місяць та Марс).
Метою роботи було встановити рівень адаптивних перебудов на морфологічному та метаболічному рівні організації рослин за умов низькосвітлового стресу в умовах модельованої мікрогравітації.
Проведення експерименту проводили на кліностаті в камері для культивування рослин. Під час проведення роботи встановлено, що за морфологічними ознаками рослини гороху, що зростали за умов модельованої мікрогравітації були подібними до таких в контролі, хоча і мали тенденцію до зменшення, як при достатньому освітленні, так і при його дефіциті. Найсуттєвіші зміни у морфології проростків, викликані кліностатуванням, полягають у зменшення довжини головного кореня – органу, що є гравічутливим.

Адаптивні зміни рослин, викликані дефіцитом освітлення, що в нормі полягають у зниженні сирої маси проростків та суттєвому зменшенні товщини листкової пластинки, в повній мірі реалізуються в умовах модельованої мікрогравітації. Зростання дихання листків гороху свідчить про дисбаланс у енергетичних процесах за умов дії модельованої мікрогравітації, що може мати негативні наслідки при зниженні рівня освітлення і запасання речовин та енергії протягом фотосинтезу рослин. Рослини можуть здійснювати повний життєвий цикл від насіння до насіння в умовах мікрогравітації тільки при підтримані оптимальних умов культивування. Дихання мітохондрій у рослин забезпечує енергією біосинтез, а його співвідношення до фотосинтезу визначає рівень накопичення біомаси організмом.    Дані процеси потребують подальшого поглибленого вивчення і підтвердження в дослідах за умов реальної мікрогравітації в космічному польоті.
Вказану наукову роботу студенти підготували на кафедрі біотехнології під час слухання курсу «Екобіотехнологія для авіації та космонавтики». Робота проводилась на базі лабораторій біотехнології ННІЕБ та лабораторії інституту ботаніки імені М. Г. ХолодногоНАНУ. Керівниками студентської роботи були від НАУ, к.б.н., с.н.с., доцент кафедри біотехнології Карпенко В. І., від відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки імені М. Г. ХолодногоНАНУ к.б.н., н.с. Бриков В. О.

Фото 1,2,3 Студенти під час доповіді на конференції, директор інституту Космічних технологій вручає нашим студентам Почесні грамоти за проведену роботу, та фото наших студентів з першим космонавтом України Л. К. Каденюком.