Засідання секції «Дистанційні аерокосмічні дослідження» XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».

6 квітня 2016 р. на кафедрі аерокосмічної геодезії відбулося засідання секції «Дистанційні аерокосмічні дослідження» XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».

З науковими доповідями виступили такі студенти і аспіранти:
Гебрин-Байди Л.В., НАУ
Застосування аерокосмiчних методiв для оцiнювання родючостi земель сiльськогосподарського призначення регiонiв Закарпаття
Науковий керівник - Железняк О.О., професор

Косарєв М.М., НАУ
Використання безпілотних літальних апаратів для дослідження ландшафтів
Науковий керівник - Железняк О.О., професор

Ясенев С.О., НАУ
Особливості опису гравітаційного поля супутників планет
Науковий керівник - Железняк О.О., професор

Богославський М.Д., НАУ
Аналітичне моделювання та прогнозування паводків, підтоплень і зсувів з використанням даних аерокосмічних спостережень
Науковий керівник – Зацерковний В.І., професор

Железняк О.О., НАУ
Моделі та геоінформаційні технології застосування інфрачервоної зйомки для моніторингу урбанізованих територій та об’єктів
Науковий керівник – Зацерковний В.І., професор

Камінська Ю.О., Каплінська А.О., НАУ
Завдання систем дистанційного зондування землі в інтересах національної безпеки
Науковий керівник – Гебрин-Байди Л.В., асистент

Ковтонюк А., Денисенко К., НАУ
Застосування вегетаційного індексу NDVI для ідентифікації відкритих ґрунтів
Науковий керівник - Железняк О.О., професор

Чалюк О., Пояркова І., НАУ
Побудова карт методом некерованої класифікації
Науковий керівник - Железняк О.О., професор

Шпильова А.П., НАУ
Особливості застосування даних дистанційного зондування Землі
Науковий керівник – Гебрин-Байди Л.В., асистент

Фалько Я., НАУ
Вертикальні рухи земної кори
Науковий керівник - Железняк О.О., професор

Масляник Д.Ф., НАУ
Вплив атмосферних газів на супутникове знімання
Науковий керівник – Гебрин-Байди Л.В., асистент

Погорєлов О. С., НАУ
Аналіз кадастрової інформації у ГІС для управління земельними ресурсами
Науковий керівник - Гладілін В.М., доцент

Семеняка Я.В., НАУ
Особливості використання геостаціонарних супутників у дослідженні Землі
Науковий керівник - Железняк О.О., професор