Захист дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 в 2016 році

17-18 березня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 під керівництвом Запорожця Олександра Івановича – професора кафедри безпеки життєдіяльності, доктора технічних наук, директора Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ пройшло сесійне засідання. До захисту було представлено дисертації:
- Провідного інженера Випробувального центру Державного підприємства Науково-дослідного інституту нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» Велігорської Юлії Володимирівни на тему «Синтез і властивості високотемпературних олеомастил» на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів; науковий керівник – Железний Л.В.  к.х.н., с.н.сп. відділу поверхнево-активних речовин Інституту біоорганічної нафтохімії НАН України; офіційні опоненти: Гринишин О.Б., д.т.н., професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету «Львівська політехніка» та Курбатова М.В., к.т.н., керівник лабораторії ТОВ «Транспортні мережі».

- Фахівця ІІ категорії з отримання дозволів на проведення клінічних досліджень Департаменту підготовки клінічних досліджень ТОВ «Контрактно-дослідницька організація Іннофарм-Україна» Шевченко Юлії Сергіївни на тему «Розробка моделей оцінки та підвищення ефективності зниження шуму транспортних потоків» на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека; науковий керівник –Токарев В.І. – д.т.н., професор кафедри безпеки життєдіяльності Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ; офіційні опоненти:Чумаченко С.М., д.т.н., с.н.с., начальник відділу моделювання надзвичайних ситуацій НДЦ інноваційних технологій Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Цюман М.П., к.т.н., доцент кафедри двигунів і теплотехніки Національного транспортного університету.
- Доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Третьякова Олега Вальтеровича на тему «Підвищення екологічної безпеки об’єктів енерго- та водопостачання шляхом управління процесом гомогенної кристалізації» на здобуття наукового ступеня д.т.н. за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека; науковий консультант – Бєліков А.С., д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ), офіційні опоненти: Адаменко М.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Филипчук В.Л., д.те.н., професор, завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування та Коробочка О.М., д.т.н., ректор Дніпродзержинського державного технічного університету.
В результаті таємного голосування здобувачам Велігорській Ю.В. та  Шевченко Ю.С. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, а Третьякову О.В. – доктора технічних наук.
Голова ради Запорожець О.І. оголосив рішення спецради та привітав здобувачів з присудженням наукових ступенів.