Екологи підбивають підсумки підготовки кадрів

З 8 по 11 лютого 2016 року на кафедрі екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки відбулася державна атестація випускників денної форми навчання зі спеціальності 7/8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Захист дипломних робіт майбутніх фахівців-екологів приймала фахова державна екзаменаційна комісія на чолі з відомим фахівцем з питань екологічної безпеки та сталого розвитку Головою Всеукраїнської екологічної ліги Тимочко Тетяною Валентинівною. До складу екзаменаційної комісії входили завідувач кафедри екології професор Бойченко С.В., професор  Саєнко Т.В., доценти Ястремська Л.С., Карпенко В.І. та Васильченко О.А.
Представлені роботи охоплювали широке коло сучасних актуальних екологічних проблем та містили цінні інженерні рішення їх вирішення.
За оцінками Тимочко Т.В. колектив кафедри виховав ще одну достойну зміну фахівців-екологів.
Сподіваємось, що доробки наших випускників знайдуть своє місце у вирішенні нагальних екологічних завдань України.