Відповідальна з навчально-виховної роботи

Матвєєва Ірина Валеріївна

кандидат технічних наук,  доцент
заступник директора Інституту екологічної безпеки з навчально-виховної роботи

У 1990 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «біологія з додатковою спеціальністю хімія», отримала кваліфікацію «учитель біології та хімії».
Працює в НАУ з 2007 року.
Закінчила аспірантуру у Національному авіаційному університеті. У 2008 році захистила дисертацію на тему «Моделювання радіобіологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем» на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі навчального посібника. Сфера наукових інтересів: моделювання радіоекологічних процесів, камерні моделі в радіоекології, радіоекологічна надійність екосистем, радіаційна ємність екосистем різних типів, екологічні та радіоекологічні ризики; трансформація речовин мікроорганізмами, мікроорганізми – об’єкти біотехнології.
Викладає дисципліни:
- «Загальна мікробіологія»,
- «Медична екологія та безпека авіапідприємств»,
- «Методи і засоби захисту біосфери»,
- «Основи екології»,
- «Екологія».
Нагороджена Грамотою Національного авіаційного університету, Подякою ректора НАУ, Подякою Міністра молоді і спорту України.