Відповідальна з навчальної роботи

Гроза Валентина Анатоліївна                

кандидат фізико-математичних наук, доцент
заступник директора Інституту екологічної безпеки з навчальної роботи

У 1986 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету имені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Математика". У 1991 р. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння», 01.01.06 «Математична логіка, алгебра і теорія чисел» на тему «Представлення квантових і симплектичних алгебр, базисні гіпергеометричні функції та q-диференціальні рівняння».
Працювала у відділенні геодинаміки вибуху Інститут геофізики имені С.І. Субботіна АН УРСР (1986-1987), після закінчення аспірантури при КДУ им. Т.Г. Шевченка (1987-1990) працювала в Київському геофізичному відділенні Українського державного геолого-розвідувального інституту (1990-2002). З 2002 року на педагогічній роботі: викладач математичних дисциплін промислово-економічного коледжу НАУ (2002-2005), доцент кафедри екології Національного авіаційного університету – з 2005 року. У 2011 році призначена заступником директора Інституту екологічної безпеки з навчальної роботи.
Наукові дослідження пов’язані з вивченням проблем математичного моделювання і прогнозування стану довкілля, статистичних методів обробки екологічних даних, методики викладання математичних дисциплін. Автор більше 70 наукових праць, співавтор підручника «Моделювання і прогнозування стану довкілля» та навчального посібника «Основи статистичного обліку і банки інформації в екології», учасник понад 30 міжнародних та регіональних наукових конференцій.
Викладає дисципліни (у тому числі для студентів англомовного проекту):
- Математичне моделювання та оптимізація біотехнологічних процесів
- Моделювання і прогнозування стану довкілля
- Статистичний облік і банки інформації в екології
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр».