Директор

Запорожець Олександр Іванович 

професор, доктор технічних наук,
директор Інституту екологічної безпеки, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

Народився 24 листопада 1956 р. у м. Києві (Україна). У 1978 р. закінчив механічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю "Експлуатація літальних апаратів та двигунів".
Працює у Київському інституті інженерів цивільної авіації (з 2000 р. - Національний авіаційний університет): інженер науково-дослідної лабораторії кафедри аеродинаміки та динаміки польотів (1978-1980), молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії № 6 науково-дослідної частини інституту (1980-1986), старший науковий співробітник науково-дослідної частини інституту (1986-1997), провідний науковий співробітник науково-дослідної частини інституту (1997-1999), професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1999-2001). З 2001 р. завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, з 2003 р. заступник директора Інституту транспортних технологій з наукової роботи, з 2008 р. директор Інституту міського господарства.
У 1984 р. захистив дисертацію "Оптимізація процедур експлуатації повітряних суден з метою зниження впливу на навколишнє середовище" за спеціальністю "експлуатація повітряного транспорту".
У 1997 р. захистив дисертацію "Розробка моделей і методів інформаційного забезпечення охорони навколишнього середовища при експлуатації авіаційної техніки" за спеціальністю "експлуатація повітряного транспорту".
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.062.03, Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09 Національного авіаційного університету.
Керівник Науково-дослідного центру екологічних проблем аеропортів при Національному авіаційному університеті.
Наукові дослідження пов’язані з вивченням проблем екологічної безпеки авіаційного транспорту. Так, результати дослідження впливу експлуатаційних факторів у сфері емісії авіаційних двигунів дозволили удосконалити моделі утворення і викиду забруднюючих речовин, які знайшли відображення у низці нормативних документів, зокрема, в кадастрі викидів тепличних газів. Великий комплекс досліджень присвячений оцінці та розробці шляхів зниження впливу авіаційного шуму, вивченню характеристик джерел шуму та методів зниження шуму у джерелі утворення, створенню методик розрахунку та прогнозування шуму вiд лiтакiв на місцевості.
Старший науковий співробітник за спеціальністю "експлуатація повітряного транспорту" (1987).
Професор кафедри безпеки життєдіяльності (2004).
Експерт Європейської мережі дослідження несприятливого впливу авіаційного шуму X3-NOISE, почесний член Східно-Європейської асоціації акустиків, голова комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України, член вченої ради Національного авіаційного університету, член  редакційної колегії наукового журналу “Applied Acoustics”.
Нагороджений срібною медаллю Виставки досягнень народного господарства СРСР (1987), Подякою Голови Київської міської держадміністрації (1999), медалями Національного авіаційного університету “За сумлінну працю” (2003) та «До 75-річчя НАУ». Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 4 монографії та 6 патентів. Учасник понад 50 міжнародних та регіональних наукових конференцій, голова оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції “Безпека життя та діяльності людини - наука, освіта, практика”.