Історія кафедри землеустрою та кадастру

Історія кафедри починається 11 лютого 2002 року коли була створена кафедра землевпорядкування та кадастру. Основу кафедри склали викладачі кафедри аеропортів Закревський А. І., Данкевич А. Ф., Ковальчук М. С., Соболевська Л. А., Юдіна Н. Є. Очолював кафедру з моменту її створення кандидат біологічних наук, доцент Ліщитович Леонід Іванович. На цьому етапі формувався професіональний професорсько-викладацький колектив, створювалися імідж та метеріально-технічна база кафедри.
Подальшим етапом в історії кафедри було створення 30 вересня 2005 року кафедри геодезії та землевпорядних технологій шляхом об’єднання кафедри землевпорядкування та кадастру і кафедри геоінформаційних систем. Завідувачем кафедри з моменту її об’єднання було призначено кандидата технічних наук, доцента Гулевця Вадима Дмитровича.
Третім етапом розвитку кафедри стало роз’єднання 28 березня 2007 року існуючої кафедри на кафедру землевпорядних технологій та кафедру аерокосмічної геодезії. Очолив кафедру кафедру Гулевець В. Д. У цей період зусилля кафедри спрямовуються на впровадження в практику землевпорядних та топографо-геодезичних вишукувань вітчизняних програмних продуктів та тісну кооперацію кафедри з розробниками цієї продукції.
Четвертим етапом розвитку кафедри стало призначення 01 липня 2011 року завідувачем кафедри доктора технічних наук, професора Васюхіна Михайла Івановича. У цей період розвитку кафедри у навчальні та робочі навчальні плани введено низку навчальних дисциплін геоінформаційного спрямування, які стали пріорітетними по відношенню до навчальних дисциплін землевпорядного спрямування. Базовою установою кафедри став Інститут кібернетики НАН України.
П’ятий етап розвитку кафедри почався 24 листопада 2012 року і пов’язаний з призначенням завідувачем кафедри землевпорядних технологій доктора геологічних наук, старшого наукового співробітника Ковальчука Мирона Степановича. Кафедра докорінно змінила пріорітети свого розвитку, результатом чого стала зміна навчальних і робочих навчальних планів. На сьогоднішній день викладачами кафедри читаються такі профільні навчальні дисципліни: «Кадастр», «Кадастри природних ресурсів», «Кадастр населених пунктів», «ГІС в кадастрових системах», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Геодезія», «Електронні геодезичні прилади», «Геологія і геоморфологія», «Основи грунтознавства та ланшафтознавства», «Землевпорядне проектування», «Комп’ютерні технології та автоматизація в землеустрої», «Комп’ютерне топографічне та землевпорядне креслення», «Цифрова картографія», «Комп’ютерна графіка», «Прогнозування і планування використання земель», «Управління територіальним розвитком», «Державне управління в галузі земельних відносин», «Управління земельними ресурсами», «ГІС-аналіз і прикладна геостатистика в управлінні територіям», «Організація дистанційного моніторингу земель», «Моніторинг та охорона земель», «Ринок земель», «Оцінка земельних ресурсів та нерухомого майна», «Сучасний менеджмент та маркетинг нерухомості», «Основи економіки землекористування», «Інвестиційний аналіз», «Фінансово-економічна діяльність».
Структура навчального процесу орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців з питань землеустрою, землекористування, управління земельними ресурсами, оцінки земель та нерухомого майна, охорони та геосистемного моніторингу земельних ресурсів, ведення державного земельного кадастру.
З 01 липня 2013 року кафеда землевпорядних технологій перейменована на кафедру землеустрою та кадастру. Завідувачем кафедри призначено Ковальчука М.С.
Кафедра тісно співпрацює з Державним агенством земельних ресурсів України, ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Київським інститутом земельних відносин, установами НАН України відділення наук про Землю, Музеєм коштовного і декоративного каміння Міністерства фінансів України, Національним природничим музеєм НАН України, геологічним і географічними факультетами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, геологічним факультетом Львівського Національного університету ім. Івана Франка, ТОВ «КМС», ГІС-асоціацією України та ін.
З 01 липня 2016 року завідувачем кафедри призначено Гордєєва А. Ю.