Студентська наука кафедри хімії

Участь студентів та молодих учених у конференціях

Назва конференції

Місце проведення

Дата проведення

ПІБ учасника

Курс учасника

Результат участі

Кафедра хімії і хімічної технології

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»

м.Київ,
НАУ

3 – 4 квітня 2013 р.

Атанасов С.В. Бзенко К.В. Бодачівський Ю.С.
Василенко А.О.
Ващук А.В.
Грінько В.В.,
Драч О.І.,
Баглєй Є.В.
Завадська М.В.
Коток Т.О.,
Фурса Т.О.
Ліхвар Т.О. Лукомська М.В.
Міщенко О.О. Павлюченко А.А.
Скарвінко Т.В.
Смаглійова А.А.
Талалаївська О.Ю.
Товкач М.Л.
Тулаінов С.М. Таляр А.С. Філіпчук С.Ю.
Шман К.С.
Баглєй Є.В.
Ткаченко О.В.

 

 

 

 

 

 

23 студенти
3-6 курсу

 

 

 

 

 

 

аспірант молодий вчений

20 доповідей, з них 8 опубліковано у збірнику тез

ХI Міжнародна науково-технічної конференція «АВІА-2013»

м.Київ,
НАУ

21-23 травня,
2013 р.

Лукомська М.В.
Смашнюк Л.О.
Бодачівський Ю.С.
Зубенко Ю.В.

Баглєй Є.В.
Ольшевський І.В.

Атаманенко Н.С.
Гаєвська Т.А.
Нешта Т.В.
Босак Ю.С.
Ткаченко О.В.

5 курс
4 курс
3 курс

6 курс

аспірант
аспірант

 

молоді вчені

10 доповідей з подальшою публікацією у збірнику тез

33-я Международная конференция “Композиционные материалы в промышленности”

Крим, Гурзуф,
Україна
Організ.:
Украинский информационный Центр «НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНО-ЛОГИЯ»

7-31 травня 2013 р.

Гудзь А.А.

Зозуля Л.А.

4 курс

молодий вчений

2 публікації у збірнику тез

8-th International Green Energy Conference

м.Київ,
НАУ

17-19 червня, 2013 р.

Бодачівський Ю.С

Ольшевський І.В.

3 курс

аспірант

доповіді
з подальшою публікацією у збірнику тез

XIV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовка фахівців у цій галузі»

м. Миколаїв

12-14 вересня 2013р.

Зозуля Л.А.

молодий вчений

Доповідь з подальшою публікацією у збірнику тез

XIII Українська конференція з органічної хімії

м.Чернівці,
Чернівець-кий національ-ний університет ім. Юрія Федьковича

16-20
вересня 2013р.

Бодачівський Ю.С.

4 курс

Доповідь з подальшою публікацією у збірнику тез

Друга міжнародна (Двадцять друга всеукраїнська) науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя"

м. Запоріжжя

4–9 листопада 2013 р.

Примаченко
С. В.,
Кирик Т.І.

молоді вчені

Публікація у збірнику тез

Науково-технічна конференція студентів та молодих учених «Наукоємні технології 2013»

м.Київ,
НАУ

11-15 листопад, 2013 р.

Безверха А.
Скарвінко Т.В.
Бодачівський Ю.С.
Гаєвська Т.А.

3 курс
4 курс
4 курс
молодий
вчений

3 доповіді
з подальшою публікацією у збірнику тез