Історія кафедри хімії і хімічної технології

Кафедра хімії і хімічної технології – одна з провідних кафедр університету у галузі фундаментальних наук.
Історія кафедри бере початок з 1933 року, коли в університеті була створена хімічна лабораторія. Наявність лабораторії, та деякі аспекти її роботи можна дізнатися з протоколу засідання викладачів від 7.10.1938 року, що зберігся в архівах університету.
Пізніше, на основі цієї лабораторії, було створено кафедру хімії та фізики, завідувачем якої з 1947 по 1954 рік був професор Грацианський М.М., а з 1954 року професор Арбузов М.П.
1961 рік. Самостійної кафедрою хімії керує к.т.н., доцент Лернер М.Є. В цей період колектив кафедри нараховує 6 викладачів. З ініціативи професора Аксьонова О.Ф. в 1964 році для вирішення науково-технічних проблем застосування і випробування палив і змащувальних матеріалів, при кафедрі технічної експлуатації літальних апаратів і двигунів, створена наукова група. Ця подія дала розвиток другого напряму діяльності кафедри: дослідження властивостей паливно-мастильних матеріалів.
1968 рік. Для забезпечення якісної підготовки спеціалістів у галузі хімічної технології ПММ, кафедру було реорганізовано. Вона почала носити назву кафедра хімії і технології паливно-мастильних матеріалів, для керівництва якою з Київського політехнічного інституту було запрошено д.х.н., професора Чумакова Ю.І. Кафедра мала 21 науково-педагогічного працівника.
1971 рік. З метою забезпечення повчального процесу з підготовки інженерів-механіків у галузі паливно-мастильних матеріалів на створеному у 1969 році факультеті, кафедру хімії і хімічної технології паливно-мастильних матеріалів було розділено на 2 кафедри: кафедру хімії та кафедру випробування та застосування паливно-мастильних матеріалів. Кафедру хімії очолив к.х.н., доцент Приманко В.І. Навчальний процес у цей час забезпечувало 10 викладачів. Кафедру випробування та застосування паливно-мастильних матеріалів очолив к.т.н., Доцент Литвинов О.О. Для викладання дисциплін було запрошено науковців, які займалися дослідженнями під керівництвом професора Аксенова О.Ф. Навчальний процес забезпечувало 7 викладачів.
1984 рік. В зв’язку зі зміною структури навчального плану підготовки інженерів ПММ випробування та застосування паливно-мастильних матеріалів та кафедру хімії об’єднали в єдину кафедру, яка отримала назву кафедра хімії та паливно-мастильних матеріалів. Очолив кафедру професор Литвинов О.О. Виконання навчального плану виконували 15 викладачів.
Паралельно з навчальним процесом кафедра виконує великий обсяг наукових досліджень. При кафедрі протягом 1972-1999 років працює галузева науково-дослідна лабораторія ГНДЛ-12, науковими керівниками якими були професор Литвинов О.О. (1972-1977) і доцент Белянський В.П. (1977-1997), к.т.н. Шепель А.Я. (1997-1999). Провідним науковим консультантом з дня її створення був член-кореспондент АНУСРС Аксьонов О.Ф.
З 1994 року на кафедрі розпочалася робота по створенню центру сертифікації нафтопродуктів, і у 1997 році спільним рішенням Департаменту України і Міністерством освіти було створено Український центр авіаційної хімотології і сертифікації нафтопродуктів «УЦАХ-СЄПРО», керівником якого був к.т.н., доцент Ластовець А.М., а також лабораторії випробувального центру авіаційної хімотології, яку очолив к.т.н., доцент Бойченко С.В.
2000 рік. Очолює кафедру доктор хімічних наук, професор Іванов Сергій Віталійович. Навчальний процес на кафедрі забезпечував кваліфікований колектив викладачів, у складі якого 7 професорів та 16 доцентів. Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікованих рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за напрямом “хімічна технологія та інженерія”, спеціальностями “хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів” та “хімічна технологія високомолекулярних сполук”.
У 2007 році кафедра хімії отримала самостійне приміщення на території НАУ. Проведена робота по підготовці корпусу до нового навчального року. В корпусі розмістилися сучасні лабораторії, кімнати аспірантів, викладацькі, лабораторії Українського центру авіаційної хімотології і сертифікації нафтопродуктів «УЦАХ-СЄПРО», мультимедійна аудиторія та затишна їдальня.
У 2008-2010 роках викладачами та співробітниками кафедри була виконана вся необхідна організаційна та методична робота з підготовки та проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, в якому взяли участь більше 200 студентів з 54 вищих навчальних закладів України.
2011 рік. Кафедра забезпечує викладання більше 80 предметів для студентів технічних спеціальностей НАУ. Навчальний процес забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький колектив, що нараховує 42 чоловіки.
2013 рік. Відбувся випуск спеціалістів та магістрів денної форми навчання за фахом 7.05130108, 8.05130108 “Хімічні технології високомолекулярних сполук”:  12  фахівців  отримали  дипломи  спеціалістів, 7 - дипломи магістрів.
Також у 2013 році відбувся випуск магістрів денної форми навчання за спеціальністю 8.05130105 “Хімічні технології палива та вуглецевих   матеріалів”:   10   фахівців   отримали   дипломи   магістрів, та випуск бакалаврів заочної форми навчання: 6 фахівців отримали дипломи бакалаврів.
Цього ж року за напрямом підготовки 6.051301 “Хімічна технологія” відбувся випуск бакалаврів денної форми навчання: 41 фахівець отримав дипломи бакалаврів.
Викладачами кафедри була продовжена робота з матеріально-технічного та методичного забезпечення викладання дисциплін для студентів спеціальностей “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” та “Хімічна технологія високомолекулярних сполук” за напрямом  “Хімічна технологія”.
Розроблено:
– цикл з 2 лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Технологія первинної переробки нафти” для студентів спеціальності 6.091604  “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” (ст. викладач Полякова О.В.);
– цикл з 2 лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Технологія виробництва мастильних матеріалв” для студентів спеціальності 6.091604 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” (ст. викладач Полякова О.В. );
– цикл з 3 лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Хімія мастильних матеріалів” для студентів спеціальності 6.091604 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” (ст. викладач Полякова О. В.);
– цикл з 2 лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Газохімія” для студентів спеціальності 6.091604 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” (доц. Кустовська А.Д.);
– цикл з 4 лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Промислова нафтохімія” для студентів спеціальності 6.091604 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” (проф. Білокопитов Ю.В.);
– цикл з 3 лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв” для студентів спеціальності 7/8.091604 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” (доц. Єфименко В.В.);
– цикл з 3 лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Теоретичні основи хімічної технології  ” для студентів спеціальності 7/8.091604 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” (доц. Єфименко В.В.);
– цикл з 3 лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Розрахункові методи структурно-групового аналізу” для студентів спеціальності 7/8.091604 “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” (доц. Привалко Е.Г.);
В аспірантурі навчалось 3 аспіранти:  Босак Ю.С. (науковий керівник — Чумак В.Л.); Ольшевський І.В. (науковий керівник — проф. Білокопитов Ю.В.); Баглей Є.В. (науковий керівник — проф. Іванов С.В.).