Кафедра хімії і хімічної технології

Вітаємо Вас на сторінці кафедри хімії ї хімічної технології!

Нафта і газ є головним джерелом енергії для потреб людства і сировини для полімерних матеріалів і тому, при зростаючій конкуренції на ринку нафтопродуктів, надзвичайно необхідні спеціалісти, які не лише володіють сучасними технологіями виробництва і застосування різноманітних палив та мастильних матеріалів, але й знають, що таке сучасний менеджмент нафтохімічного бізнесу, вміють самостійно налагоджувати функціонування нафтопереробних заводів, автозаправок та нафтосховищ.
У світі є багато цікавих професій, але кожний вибирає лише одну. Якщо Ви бажаєте утвердити своє положення в житті - краща можливість для цього обрати спеціальності “Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів” або “Хімічна технологія високомолекулярних сполук”.
Нафта і продукти її переробки не тільки сьогодні, але й ще довгий час будуть відігравати провідну роль у ресурсо– та енергозабезпеченні суспільства.
Випусковою за вказаними спеціальностями є наша кафедра, яка готує висококваліфікованих фахівців з новітніх хімічних технологій створення, виробництва та застосування сучасних палив, мастильних матеріалів та високомолекулярних сполук.
Випускники працюють на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві високомолекулярних матеріалів різного функціонального призначення, полімерних та лакофарбових матеріалів, у службах забезпечення паливом на різноманітних транспортних підприємствах, нафтопереробних заводах, складах зберігання паливно-мастильних матеріалів, у організаціях з контролю, сертифікації та управління якістю полімерних матеріалів, палив та мастильних матеріалів.
Заняття студентів кафедри проходять в новому навчальному корпусі де розмістилися 30 сучасних навчальних лабораторій з обладнанням та лабораторними стендами, комп’ютерний клас з виходом в Internet, мультимедійна лекційна аудиторія, науково-дослідні лабораторії, кімнати аспірантів, викладацькі та затишна їдальня.
Навчальний процес забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький колектив, що нараховує 26 чоловік (4 докторів наук, професорів, 16 кандидатів наук, доцентів).
Навчальний процес здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу та визнаних світових стандартів. Випускники одержують диплом про вищу освіту державного зразка та додаток європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT.

Завідувач кафедри хімії і хімічної технології
Чумак Віталій Лукич, доктор хімічних наук, профессор