Умови вступу абітурієнтів на кафедру екології

Кафедра екології здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 101 Екологія, спеціалізацією "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" освітніх ступенів "Бакалавр" і "Магістр" на бюджетній та контрактній основі.
Для вступу до вищого навчального закладу та навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до вузу сертифікати ЗНО з трьох предметів, при цьому конкурсний бал абітурієнта буде формуватися за ваговими коефіцієнтами:

  • українська мова та література – 0,25,
  • математика – 0,4 ,
  • географія/біологія – 0,25.

Можлива денна та заочна форми навчання. Вступники на денну форму навчання мають можливість проходити підготовку англійською мовою. По закінченню випускники отримують сертифікат державного зразка.
Також кафедра екології здійснює підготовку фахівців Бакалавр за спеціальністю 161 Хімічна технологія та інженерія спеціалізацією  «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» на бюджетній та контрактній основі.

Конкурсний бал абітурієнта буде формуватися за ваговими коефіцієнтами:

  • українська мова та література – 0,25,
  • математика – 0,4 ,
  • хімія/фізика – 0,25.