Контакти кафедри екології

Посада/відповідальний

П.І.Б.

Тел.

Ауд.

Завідувач

БОЙЧЕНКО Сергій Валерійович

77-92

5-610

Заступник завідувача

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович

70-29

5-610

Вчений секретар

ГАЙ Анжела Євгенівна

76-16

5-602б

Завідувач лабораторії

НЕЧИПОРЕНКО Віктор Васильович

68-74

5-714

Викладацькі:

 

78-44
74-52
74-52
77-28
61-75

12-209
5-607
5-609
5-711
3-428а

Діловод

ІВАНЧЕНКО Оксана Володимирівна

70-29

5-610

Відповідальні:

за навчально-методичну роботу

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович

77-28

5-711

за розробку та оформлення навчальних та робочих навчальних програм
дисциплін кафедри

БОВСУНОВСЬКИЙ Євген Олексійович

61-75

3-428а

Член НМРР ННІЕБ

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович

61-75

3-428а

за навчально-виховну роботу та роботу зі студентами

ТИХЕНКО Оксана Миколаївна

74-52

5-607

за СМЯ

ІВАНЧЕНКО Оксана Володимирівна

70-29

5-610

за наукову роботу

ЧЕРНЯК Лариса Миколаївна

78-44

12-209

за англомовне навчання

ДУДАР Тамара Вікторівна

79-15

5-602а

за практику

БІЛИК Тетяна Іванівна

74-52

5-609

за профорієнтаційну роботу

ПАДУН Алла Олексіївна

74-52

5-609

за репозитарій

ЯВНЮК Андріан Андріанович

76-06

5-604

за стан Інтернет-сторінки

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович

70-29

3-428

за роботу з ННІЗДН

ДМИТРУХА Тетяна Іллівна

74-52

5-609

за ДЕК та дипломне проектування

РЯБЧЕВСЬКИЙ Олег Володимирович

74-52

5-607

за міжнародну діяльність

ЯКОВЛЄВА Анна Валеріївна

70-87

1-402

профорг

ВЄРЯГІНА Лада Сергіївна

70-29

5-610