Колектив кафедри екології

БОЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ


Доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри екології


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народився 12 квітня 1968 р. у с.м.т. Миколаївка Одеської області (Украї­на).
Трудовий досвід почав отримувати пра­цюючи на заводі цивільної авіації № 410 у 1990–1991 рр.
Керів­ник Випробувального центру нафтопродуктів Укра­їнського центру авіаційної хіммотології і сертифі­кації продукції “УЦАХ-СЕПРО” (1998–2006 рр.), засновник і директор Українського науково-дослідного центру хіммотології і сертифікації ПММ і ТР з 2005 р.
На сьогодні – науковий керівник цього підрозділу.
Ініціатор і організатор МНТК «Проблеми хіммотології», що є відновленням і продовженням традицій НАУ у сфері авіаційної хіммотології, зокрема хіммотологічної науково-педагогічної школи.
Представляє університет у складі наукової ради МОН.
Входить до складу вченої та науково-технічної рад НАУ.
Входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт за спеціальностями «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» і «Екологічна безпека» при НАУ і НУ «Львівська політехніка».
Академік нафтогазової академії.
Голова науково-технічної Спілки хіммотологів. 

Детальніше
ОСВІТА
У 1992 р. з відзнакою закінчив фа­культет авіаційної назем­ної техніки (ФАНТ) Київського інституту інженерів ци­вільної авіації (КІІЦА) за спеціаль­ністю «Експлуатація повіт­ряного транспорту» та отримав кваліфікацію інженера-механіка з технічної експлуатації засобів зберігання, транспортування, заправки та контролю якості паливно-мастильних матеріалів.
1992–1995 рр. навчався в аспірантурі КІІЦА на базі науково-дослідної лабораторії № 12 (НДЛ-12).
У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію за темою „Дослідження втрат палива від випаровування та розробка рекомендацій по їх запобіганню в умовах експлуатації авіаційної техніки” за спеціальністю 05.22.14 „Експлуатація повітряного транспорту”.
Вчене звання доцента присвоєно 22 червня 2000 року.
1999–2002 рр. навчався в докторантурі НАУ на базі кафедри хімії та паливно-мастильних матеріалів.
У 2004 р. захистив докторську дисертацію за темою „Технологічні основи енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив” за спеціальністю 05.17.07 „Хімічна технологія палива та пально-мастильних матеріалів”.
Вчене звання професора присвоєно у 2006 році.


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В НАУ працює з 1992 р.
З грудня 1995 року – інженер кафедри технічної експлуатації засобів транспортування, зберігання і заправки паливно-мастильних матеріалів.
З квітня 1996 року – інженер науково-дослідної частини кафедри хімії та паливно-мастильних матеріалів.
З жовтня 1996 року – асистент кафедри хімії та паливно-мастильних матеріалів Київського міжнародного університету цивільної авіації (КМУЦА).
З березня 1998 року – доцент кафедри хімії та паливно-мастильних матеріалів КМУЦА.
З грудня 2002 року – доцент кафедри хімії і хімічної технології НАУ.
З 2005 по 2007 рр. професорка­федри хімії і хімічної технології НАУ.
З квітня 2007 року –засновник і завідувач кафедри хіммотології факультету екологічної безпеки Інституту міського господарства НАУ.
З травня 2007 року – заступник проректора НАУ з наукової роботи.
З червня 2011 р. – завідувач кафедри екології Інституту екологічної безпеки НАУ.


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
Нагороджений Президією Верховної ради СРСР медаллю ІІ ступеня
«За отличие в воинскойслужбе» (1987).
Переможець Всеукраїнського конкурсу „Лідер паливно-енергетичного комплексу” (2005) у номінації «Вчений».
Нагороджений Головою Держспоживстандарту України (наказ від 27 жовтня 2009р. №520-к) нагрудним знаком «За заслуги».
Нагороджений нагрудним знаком НАУ «За сумлінну працю» (2010 р.).
Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.).


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ – ефективне та раціональне використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин (хіммотологія).Займається вирішенням науково-прикладної проблеми запобігання втратам моторних палив від випаровування під час збері­гання, транспортування та вико­нання різних технологічних операцій в системі нафтопродуктозабезпечення.


ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладає дисципліни «Хіммотологія», «Інженерні основи використання газу і паливно-мастильних матеріалів», «Основи раціонального використання паливно-мастильних матеріалів», «Рециклінг та утилізація транспортних засобів».

ПУБЛІКАЦІЇ
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць,
серед яких ПІДРУЧНИК, 5 МОНОГРАФІЙ, 8 НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ
(2 англійською мовою), конспект лекцій і 16 ПАТЕНТІВ України.
IндексХірша = 9.

ГАЙ АНЖЕЛА ЄВГЕНІВНА
Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
вчений секретар кафедри екології

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1987 році за спеціальністю “геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин”.
Автор понад 45 наукових праць, у тому числі із грифом МОН України. Вчений секретар кафедри.
Член фахової редакційно-методичної секції «Екологічна безпека» НАУ.
Викладає дисципліни:
- Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
- Основи ресурсозбереження
- Гідрологія
- Екологічна безпека природних та штучних систем
- Основи екології
- Екологія

Здійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами студентів ОКР «Магістр» і «Спеціаліст» денної і заочної форми навчання.
Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. 406-76-16

САЄНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА


Професор кафедри, професор,
доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилась 9 серпня 1952 р.


ОСВІТА
У 1975 р. з відзнакою закінчила хіміко-технологічний фа­культет КПІ.
Вчене звання доцента присвоєно  21 червня 2007 р.
Вчене звання професора присвоєно 26 лютого 2015 р.


Детальніше

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В НАУ працює з 2006 р.


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
Нагороджена Подякою ректора(2015 р.).


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ – екологічна освіта, освіта для сталого розвитку, екологічна безпека


ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладає дисципліни: “Екологічний аудит”, “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, “Основи екологічної безпеки територій і акваторій та природоохоронне інспектування”, “Вступ до фаху”


ПУБЛІКАЦІЇ
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 ПІДРУЧНИКА, 3 МОНОГРАФІЇ, 5 НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ 
Індекс Хірша = 4

КУТЛАХМЕДОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Доктор біологічних наук, професор
професор кафедри екології

У 1961 роцi закiнчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (фізичний факультет) за спецiальнiстю “Оптика твердого тіла”.
Доктор біологічних наук, 03.00.10 - радіобіологія, тема дисертації:  «Кількісні закономірності радіаційного ураження багатоклітинного рослинного організму»
Нагороджений грамотою Верховної Ради та орденом «Знак пошани».
Автор понад 190 наукових навчально-методичних праць та 4-х патентів України;
Учасник 54 наукових конференцій та з’їздів, у т.ч. 38 міжнародних.

Детальніше

Викладає наступні дисципліни:
- Радіоекологія
- Методологія оцінювання екологічних ризиків авіапідприємств
Керує науково-дослідною роботою студентів та аспірантів.
Напрям наукових досліджень – радіобіологія, радіаційна біофізика, радіоекологія, загальна екологія, теорії та моделі ризиків і надійності біологічних систем.
Член міжкафедрального науково-технічного семінару ІЕБ.
Голова української секції Міжнародної спілки радіоекологів.
Член Радіобіологічного товариства України.
Член редколегії наукового журналу «Ядерна фізика та енергетика».
Контакти:      Контакти:      тел. 257-82-44
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МАТВЄЄВА ОЛЕНА ЛЬВІВНА 
Кандидат технічних наук, доцент 
професор кафедри екології, 
заступник директора ІЕБ з науково-методичної роботи

У 1983 році закінчила з відзнакою Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Експлуатація літальних апаратів та двигунів”, у 2001 р. факультет економіки та управління Національного авіаційного університету за спеціальністю “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств”.
У 1983-1985 рр. працювала інженером Українського філіалу НІАТ Міністерства авіаційної промисловості СРСР. З 1985 по 1988 рр. аспірант Київського інституту інженерів цивільної авіації, у 1989–1991 рр. науковий співробітник Всесоюзного нафтогазового науково-дослідного інституту, у 1991-1992 рр. доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського інституту підвищення кваліфікації Міністерства авіаційної промисловості СРСР. 

Детальніше
З 1992 р. працює у Київському інституті інженерів цивільної авіації: старший науковий співробітник кафедри охорони праці та навколишнього середовища (1992-1995), старший викладач кафедри технічної експлуатації засобів збереження, транспортування та заправки ПММ (1995–1998), доцент цієї кафедри (1998–2000), доцент кафедри технології застосування пально-мастильних матеріалів (2000-2002). З 2002 р. доцент кафедри паливозаправних систем та комплексів Інституту транспортних технологій.  Одночасно у 2001–2003 рр. заступник декана факультету аеропортів, з 2003 р. заступник директора Інституту транспортних технологій (Інституту екології та дизайну) з організаційно-методичної роботи, з 2008 року − заступник директора Інституту міського господарства з науково-методичної роботи. 
Завідувач кафедри технологічного обладнання (2004 - 2008). З 2008 року професор кафедри хіммотології, професор кафедри екології − з 2010 року. 
У 2010 році призначено заступником директора Інституту екологічної безпеки з науково-методичної роботи. 
У 1989 р. захистила дисертацію на тему “Розробка  електроочищувача повітря” на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.14 “експлуатація повітряного транспорту”. Доцент кафедри технології застосування пально-мастильних матеріалів (2001). 
Наукові дослідження пов’язані з вивченням проблем забезпечення хіммотологічної надійності авіаційної техніки, раціонального використання та зберігання палив, захисту навколишнього середовища.
Автор понад 140 наукових, науково-методичних праць, у тому числі 6 авторських свідоцтв та патентів. Учасник понад 50 міжнародних наукових конгресів та симпозіумів, міжнародних та регіональних конференцій.
Голова науково-методично-редакційної ради ІЕБ, член вченої ради ІЕБ.

Керівник проекту підготовки фахівців (друга вища освіта) за спеціальністю 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" .
Керівник постійно діючих курсів підвищення кваліфікації «Сучасні технології авіапаливозабезпечення», що проводяться в Україні, Росії, Литві, Грузії, Киргизстані, Казахстані,Узбекистані.

Нагороджена: Нагрудним знаком «75 років Національному авіаційному університету» (2009 р.), Нагрудним знаком Національного авіаційного університету «За сумлінну працю» (2010 р.), Дипломом другого ступеня Міністерства оборони України за перемогу і Всеармійському конкурсі «Кращий винахід року» (2012 р.), Нагрудним знаком «За зразкову службу» І ступеня ВВ МВС України (2012 р.), пам’ятною медаллю Державної спеціалізованої служби транспорту України «Чарівна сила України» (2013 р.).
Контакти: тел. 406-75-73
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГРОЗА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА
Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри екології,
заступник директора ІЕБ з навчальної роботи  

У 1986 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Математика". У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння», 01.01.06 «Математична логіка, алгебра і теорія чисел» на тему «Представлення квантових і симплектичних алгебр, базисні гіпергеометричні функції та q-диференціальні рівняння».
Автор більше 70 наукових та науково-методичних праць, співавтор підручника «Моделювання і прогнозування стану довкілля» та навчального посібника «Основи статистичного обліку і банки інформації в екології», учасник понад 30 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

Детальніше

Викладає дисципліни (у тому числі для студентів англомовного проекту):
- Математичне моделювання та оптимізація біотехнологічних процесів.
- Моделювання і прогнозування стану довкілля.
- Статистичний облік і банки інформації в екології.

Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр».
З 2011 року виконує обов’язки заступника директора Інституту екологічної безпеки з навчальної роботи.
Наукові дослідження пов’язані з вивченням проблем математичного моделювання і прогнозування стану довкілля, статистичних методів обробки екологічних даних, методики викладання математичних дисциплін.
Контакти: тел. 406-78-90
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МАТВЄЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Доктор  технічних наук, доцент,
професор кафедри екології 

У 1990 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «біологія з додатковою спеціальністю хімія», отримала кваліфікацію «учитель біології та хімії».

Навчалась та успішно закінчила аспірантуру у Національному авіаційному університеті.
У 2008 році захистила дисертацію на тему «Моделювання радіобіологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем» на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук, а у 2016 році захистила дисертацію на тему «Наукові основи оцінювання надійності екологічних систем в умовах дії радіаційних чинників» та отримала науковий ступінь доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографій та навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: моделювання радіоекологічних процесів, камерні моделі в радіоекології, радіоекологічна надійність екосистем, радіаційна ємність екосистем різних типів, екологічні та радіоекологічні ризики; трансформація речовин мікроорганізмами, мікроорганізми – об’єкти біотехнології.

Детальніше
Викладає дисципліни:
 • «Системний аналіз якості біосфери»,
 • «Екологія мікроорганізмів»,
 • «Медична екологія та безпека авіапідприємств»,
 • «Методи і засоби захисту біосфери»,
 • «Основи екології».

Виконує обов’язки відповідальної за навчально-виховну роботу Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.062.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наукза спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки) та 05.17.07 – хімічна технологія палива та пально-мастильних матеріалів (технічні науки).
Нагороджена Грамотою Національного авіаційного університету, Подякою ректора НАУ, Подякою Міністра молоді і спорту України.

Контакти:      тел. 406-79-34
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

БІЛИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА
Кандидат біологічних наук, доцент,
доцент кафедри екології 

Закінчила Донецький національний університет у 
1980 р. за спеціальністю «Біохімія»
Має більше 30 наукових праць

Викладає наступні дисципліни:
- Екологія
- Основи екологічної токсикології
- Основи біохімічних та мікробіологічних технологій
- Екологічна біохімія та токсикологія
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Викладає дисципліни англійською мовою.
Відповідає за практику та ІНТ
Контакти: тел. 406-74-52
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

БОВСУНОВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри екології

Закінчив Національний авіаційний університет у 1995 році за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
Має більше 20 наукових праць.
Керує науковим гуртком за напрямом «Нові екологічно чисті технології в авіаційній галузі»

Детальніше

Викладає наступні дисципліни:
- Біогеохімія
- Міське комунальне господарство
- Загальна екологія та неоекологія
- Урбоекологія і техноекологія
- Екологія, авіація та космос
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Відповідає за стан інтернет-сторінки кафедри та репозитарій
Контакти: тел. 406-74-52
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДМИТРУХА ТЕТЯНА ІЛЛІВНА
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри екології

Закінчила Національний педагогічний університет і. М.П. Драгоманова (2002 р.) за спеціальністю «Біологія, екологія, валеологія».
Кількість наукових праць: близько 20.

Викладає наступні дисципліни:
- Основи біохімічних технологій;
-Основи екології;
- Ґрунтознавство;
- Загальна мікробіологія;
- Медична екологія та і безпека авіапідприємств.
Напрям наукової роботи:
екологічні ризики пов’язані зі впливом ртуті та її сполук на довкілля.
Контакти: тел. 406 74 52 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДУДАР ТАМАРА ВІКТОРІВНА
Кандидат геолого-мінералогічних наук,
с.н.с, доцент
доцент кафедри екології

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, геологічний факультет за спеціальністю “Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин” (1982) та Київський міжнародний інститут вдосконалення вчителів за спеціальністю “англійська мова” (2000). Загальний науковий (в НАН України) та науково-педагогічний стаж складає 33 роки, з них в НАУ – 12 років (з 2002).
Член робочої групи науково-методичної комісії МОН України з напряму - Екологія»; член фахової методично-редакційної секції - Екологічна безпека» НАУ; член методично-редакційної ради ІЕБ, відповідальна за навчання англійською мовою в ІЕБ.
Має понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких є співавтором 1 підручника, 2 словників та 3 навчальних посібників з грифом МОН України, а також 2 монографій та тематичного екологічного словника (англо-українсько-російського).
Нагороджена Грамотою ректора НАУ (2010), Подякою ректора НАУ (2011), нагрудним знаком НАУ - За сумлінну працю» (2012).

Детальніше
Викладає наступні дисципліни(українською та англійською мовами):  
- Моніторинг довкілля
- Ландшафтна екологія
- Радіоекологія
- Біогеохімія
- Геологія з основами геоморфології
Наукові інтереси: моніторинг довкілля в зонах впливу урановидобувної промисловості,  антропогенні перетворення ландшафтів в зонах експлуатації родовищ корисних копалин
Здійснює наукове керівництво магістерськими роботами та аспірантами.

Контакти: тел. 406-79-15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні праці
Навчально-методичні:
LANDSCAPE ECOLOGY. Manual/T. Dudar. Publishing House of National Aviation University, Kyiv, 2014. 244 p.
FUNDAMENTALS OF SOIL SCIENCE. Manual/ L. Petrenko, M. Bereznyak, T. Dudar, Ye. Bereznyak. Publishing House of National Aviation University, Kyiv, 2010. 480 p.
МОНІТОРИНГ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Навч. посібник/ В. Ісаєнко, Г. Лисиченко, Т. Дудар, Г. Франчук, Є. Варламов. K.: НАУ-друк, 2009. 310 с.

Монографії та словники:

 • УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ТА АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ/ T. Дудар, O. Письменна, В. Заскалета. К.: вид-во НАУ-друк, 2011. 240 с.
 • ТЕМАТИЧНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК/O. Письменна, T. Дудар. Тернопіль, “Навчальна книга”, 2012. 415 с.
 • УРАНОВІ РУДИ УКРАЇНИ. Геологія, використання, поводження з відходами виробництва/ Г. Лисиченко, Ю. Мельник, О. Лисенко, Т. Дудар, Н. Нікітіна. К.: «Наукова думка», 2010. 221 с.

МАДЖД СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
Доцент кафедри, кандидат технічних наук


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 18 березня 1976 р. у м. Києві.   


ОСВІТА
У 2002 р. з відзнакою закінчила природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю "Біологія, екологія, валеологія".
У 2012 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю "Правознавство".


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В НАУ працює з вересня 2002 року.
Асистент кафедри екології (2002 р.). З грудня2002 р. аспірант за спеціальністю "Екологічна безпека".
08 лютого 2011 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Поліпшення екологічного стану та удосконалення контролю техносфери навколо об’єктів експлуатації і ремонту авіаційної техніки” за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
З травня 2011 р.– доцент кафедри.


Детальніше

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ – вдосконалення екологічного контролю техносфери у зоні впливу авіатранспортних процесів. Вивчення впливу авіатранспортних процесів на стан компонентів довкілля та дослідження механізмів і закономірностей функціонування системи “цивільна авіація – природне середовище”.


ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладає дисципліни:
“Загальна екологія та неоекологія“;
“Організація та управління в природоохоронній діяльності“;
“Екологія, авіація і космос“;
“Основи екології“;
“Екологія“.


ПУБЛІКАЦІЇ
Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць,
серед яких 3 НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКИ.
ІндексХірша = 3.

ПАДУН АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА
Кандидат біологічних наук, доцент
доцент кафедри екології 

Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя у 1985 році за спеціальністю «біологія, хімія»
Відмінник освіти України
Має більше 40 наукових праць

Детальніше

Викладає наступні дисципліни:
- Основи екології
- Екологія людини
- Збалансоване природокористування
- Ландшафтна екологія
- Раціональне природокористування
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Напрям наукової роботи: збалансоване природокористування
Відповідає за профорієнтаційну роботу на кафедрі.
Контакти:      тел. 4067452
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РАДОМСЬКА МАРГАРИТА МИРОСЛАВІВНА
Доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася у 1983 році у м. Івано-Франківськ.


ОСВІТА
У 2005 р. з відзнакою закінчила інженерно-екологічний факультет Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» ОКР „Магістр”.
У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01. – екологічна безпека.
Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році за кафедрою екології.


Детальніше

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В НАУ працює з 2006 р.
З 2006 року навчалась у очній аспірантурі на кафедрі екології. З 2008 року займала посаду асистента кафедри хіммотології. З 2010 року – асистент кафедри екології. З 2012 року – доцент кафедри екології.


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ – оцінка впливів промислових об’єктів на навколишнє середовище, ресурсо- та енергозберігаючі екологічно чисті технології.


ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладає англійською мовою дисципліни: Збалансоване природокористування, Загальна екологія, Ґрунтознавство, Гідрологія, Організація і управління у природоохоронній діяльності, Утилізація та рекуперація відходів, Екологія людини, Авіаційна екологія, Методологія оцінювання екологічних ризиків авіапідприємств, Медична екологія.


ПУБЛІКАЦІЇ
Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібника.

САВИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
Кандидат біологічних наук, доцент
доцент кафедри екології

У 1971 році закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю «біолог-ботанік, викладач біології та хімії».
Має більше 100 наукових праць

Викладає наступні дисципліни:
- Біологія
- Основи екології
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Науковий керівник лабораторії аероекології 

ТРОФІМОВ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри екології 


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народився 2 серпня 1981 р. у с. Велика Олександрівка, Бориспільського району, Київської обл.
 
ОСВІТА
У 2004 р. закінчив факультет аеропортів НАУ за спеціальністю "технології та технологічне обладнання аеропортів" та здобув кваліфікацію "магістр" і в цьому ж році закінчив інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств".

Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі екології у 2014 році.


ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У Національному авіаційному університетіпрацює з 2003 р.: інженер кафедри паливозаправних систем та комплексів (2004); інженер II категорії кафедри технологічного обладнання (2004-2005); асистент кафедри технологічного обладнання (2005-2008), з 2008 р. асистент кафедри хіммотології. з 2011 асистент кафедри екології, з 2012 та по теперішній час – доцент кафедри екології.

Детальніше
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
Нагороджений грамотою ректора НАУ «За сумлінну працю» (2008)
Нагородженийподякою ректора НАУ (2014).


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ – хіммотологія, тертя та зношування в машинах, екологічна безпека.


ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладає дисципліни: «Процеси та апарати хімічних виробництв», «Технологічні процеси у авіапаливозабезпеченні», «Обладнання та проектування природоохоронних комплексів», «Екологічна експертиза», «Екологія».

ПУБЛІКАЦІЇ
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць,
серед яких 3 НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКА.

ЧЕРНЯК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри екології

Народилася 26 травня 1981р. у Київській обл. (Україна).
У 2004 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів» ОКР «Магістр».
З 30 червня 2004 року зарахована до аспірантури НАУ. З 1 вересня 2007 року по 30 червня 2010 року працює на посаді асистента кафедри хіммотології Інституту міського господарства НАУ, з 1 липня 2010 року по 9 січня 2011 року – на посаді асистента кафедри хіммотології Аерокосмічного Інституту НАУ. З 10 січня по 30 червня 2011 року працює на посаді доцента кафедри хіммотології Аерокосмічного Інституту НАУ. На посаді доцента кафедри екології працює з 1 липня 2011 року і по теперішній час.

Детальніше

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07. – хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів. 
Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.
У 2010 р. нагороджена грамотою ректору НАУ Кулика М.С. за активну участь у організації проведення 7-го Міжнародного авіаційно-комічного салону.
У 2011 нагороджена дипломом Міністерства освіти і науки України за активне впровадження у навчальний процес освітніх інновацій.
Сфера наукових інтересів пов'язана з проблемами хіммотологічного забезпечення раціонального використання паливно-мастильних матеріалів.
Викладає дисципліни: контроль якості ПММ, основи раціонального використання ПММ, транспортна екологія, хіммотологія, авіаційні ПММ, хіммотологія та інженерні основи використання газу і ПММ, екотехнології в авіатранспортних процесах.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць,
серед яких 3 навчальних посібники, 2 навчально-методичних посібника, 1 лабораторний практикум.
ІндексХірша = 2.
Основні праці:
1. Авіаційні екологія: навчальний посібник/ уклад.: Радомська М.М., Бойченко С.В., Черняк Л.М., Рябчевський О.В., Павлюх Л.І. – К. : НАУ, 2013. –  160 с.
2. Контроль якості паливно-мастильних матеріалів: Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2012. – 308 с.
3. Хіммотологія та інженерне забезпечення використання газу і паливно-мастильних матеріалів : навч. посіб. / С.В. Бойченко, Л.М. Черняк, Й.А. Любінін, П.І. Топільницький, О.Б. Шевченко, І.Л. Трофімов, Л.І. Павлюх. – К.: НАУ, 2014. – 276 с.
4. М. М. Radomska, L. M. Chernyak, N. V. Zakharchuk, O. V. Ryabchevsky. Aviation Ecology / Guide to Laboratory Classes. – К.: NAU, 2015. – 67 р.
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Контакти: тел. 406-74-52, 406-78-44
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ШАМАНСЬКИЙ СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ
Кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри екології

Закінчив Вінницький державний технічний університет 1995 році за спеціальністю «Технологія машинобудування»
Нагороджений грамотою Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Має більше 30 наукових праць

Викладає наступні дисципліни:
- Основи екології
- Урбоекологія і техноекологія
- Міське комунальне господарство
- Методи і засоби захисту біосфери
- Транспортна екологія

Детальніше
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Напрям наукової роботи: екологічна безпека урбанізованих територій
Відповідає за англомовний проект на кафедрі.
Контакти: тел. 406-74-52 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПАВЛЮХ ЛЕСЯ ІВАНІВНА


Доцент кафедри екології, доцент
кандидат технічних наук


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 29 березня 1982 року в м. Турка Львівської області  


ОСВІТА
У 2005 р. з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “Технології та технологічне обладнання аеропортів” ОКР „Магістр”. 
У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 –  Екологічна безпека.  
Вчене звання доцента присвоєно 22 грудня 2014 р.


Детальніше

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В НАУ працює з 2005 р.
З01.09.2008 р. – на посадах асистента кафедри технологічного обладнання
та кафедри хіммотології.
З 01.09.2012 р. – доцент кафедри екології.


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ – технології очищення стічних вод


ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладає дисципліни (англійською мовою):
“Методологія та організація наукових досліджень”, “Основи наукових досліджень”, “Основи екології”, “Системні екологічні дослідження”.
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами студентів ОКР „Спеціаліст” денної і заочної форми навчання та рецензує їх.
Консультант з розділу “Охорона навколишнього середовища” дипломних робіт (проектів) студентів інших спеціальностей.


ПУБЛІКАЦІЇ
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць,
серед яких 2 ПАТЕНТИ, 3 НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКИ.  

ГЕРАЩЕНКО ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Старший викладач кафедри екології

Закінчила Київський педагогічний коледж у 1993 році, Житомирський державний технологічний університет у 2005 році за спеціальністю «менеджер організації». Дипломна робота присвячена особливостям проведення екологічного аудиту як функції екологічного менеджменту на промислових підприємствах України/
З 2004 року працює в НАУ.
Автор понад 10 наукових робіт, має 1 патент.
Відзначена Грамотою міністерства освіти і науки України та Подякою ректора НАУ (2012р.).

Викладає наступні дисципліни:
- Утилізація та рекуперація відходів
- Екологічний аудит та паспортизація територій і підприємств
Напрями наукових досліджень:

 • методи та засоби очистки стічних вод та водопідготовки
 • проблеми та перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні
Детальніше

З 2007 року обіймає посаду завідувача сектору організації науково-дослідної діяльності молодих учених і студентів Національного авіаційного університету.
Організовує роботу з використанням нових інформаційних технологій по забезпеченню навчальних інститутів, що входять до структури університету спеціально підготовленою інформацією щодо проведення всеукраїнських, міжнародних, закордонних конференцій, конкурсів, олімпіад для студентів та молодих науковців з метою створення внутрішнього інформаційного середовища університету та залучення їх до участі в цих заходах.
З 2008 року уповноважений представник Національного авіаційного  університету з контактів зі Стипендіальною програмою  «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.

Контакти: тел.: 406-76-03
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ГОРБАЧ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Старший викладач кафедри екології

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1989 році за спеціальністю «Математика»
Є співавтором конспекту лекцій «Основи теорії техногенної та екологічної безпеки підприємств»

Викладає наступні дисципліни:
- Основи екології
- Основи теорії техногенної та екологічної безпеки підприємств
- Моделювання небезпечних процесів в техносфері
Контакти : тел. 406-77-28
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВЕРЯГІНА ЛАДА СЕРГІЇВНА
Асистент кафедри екології

У 2002 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів» ОКР „ Магістр”.
Автор більше 12 наукових праць
Викладає наступні дисципліни:
- Процеси і апарати хімічних виробництв
- АСУТП в хімічних виробництвах
- Збалансоване природокористування
- Екологічна безпека паливозаправних комплексів
- Стандартизація і сертифікація в екології

Напрям наукової роботи –  експлуатація наземного обладнання підприємств паливозабезпечення.
Відповідальність - профорг кафедри
Контакти:      тел. 406-70-29
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІВАНЧЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА


Асистент кафедри екології


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 1986 р.
Відповідальна з якості (СМЯ).
Відповідальна за документообіг.


ОСВІТА
У 2009 р. закінчила факультет екологічної безпеки (ФЕБ)Інституту міського господарства (ІМГ) Національного авіаційного університету (НАУ) за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» та здобула кваліфікацію інженера-технолога (хімічні технології).


Детальніше

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В НАУ працює з 2008 р.
З вересня 2008 р. – інженер кафедри хіммотології факультету екологічної безпеки (ФЕБ) Інституту міського господарства (ІМГ) НАУ.
З вересня 2010 р. – інженер ІІ-ї категоріїкафедри хіммотології факультету екологічної безпеки (ФЕБ) Інституту міського господарства (ІМГ) НАУ.
З липня 2011 р. – інженер І-ї категорії кафедри екології Інституту екологічної безпеки (ІЕБ) НАУ.
З червня 2013 р. – провідний фахівець кафедри екології Інституту екологічної безпеки (ІЕБ) НАУ.
З вересня 2015 р. – асистент кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки (ННІЕБ) НАУ.


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
Нагороджена відзнакою «Подяка ректора» (2013 р.) за сумлінну працю та зразкове виконання своїх професійних обов’язків.


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ – раціональне використання паливно-мастильних матеріалів, проблеми рециклінгута утилізації транспортних засобів.


ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Викладає дисципліни: «Хіммотологія», «Транспортна екологія», «Основи екології», «Екологія за професійним спрямуванням», «Рециклінг і утилізація транспортних засобів».


ПУБЛІКАЦІЇ
Автор 1 наукової праці.

РЯБЧЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Асистент кафедри екології

У 2007 році закінчив Національний авіаційний університет, за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».
Має понад 10 наукових праць.

Детальніше

Викладає наступні дисципліни:
- Загальна екологія
- Моніторинг та методи вимірювання параметрів НС
- Екологія, авіація і космос
- Природоохоронні технології авіапідприємств
- Альтернативні джерела енергії

Приймає участь у роботі наукового гуртка «Нові екологічно чисті технології в авіатранспортній галузі»
Напрям наукової роботи – екологічна безпека.
Виконує обов’язки секретаря Державної екзаменаційної комісії.
Контакти: тел. 406-74-52 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТИХЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Кандидат технічних наук, доцент кафедри екології

Закінчила Національний авіаційний університет у 2006 році за спеціальністю 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища».
Відзначена Грамотою Національного авіаційного університету (2008 р.) та Подякою ректора Національного авіаційного університету (2013 р.).

Викладає наступні дисципліни:
- Основи ресурсозбереження
- Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
- Основи наукових досліджень
- Методологія і організація наукових досліджень
- Обґрунтування екологічних бізнес-проектів
Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Модифікація поглинальної здатності рослинних об’єктів по відношенню до радіонуклідів»
Має 15 друкованих праць, 1 патент.
Виконує обов’язки старшого наставника Інституту екологічної безпеки.
Відповідає за навчально-виховну роботу на кафедрі екології.
Контакти: 406-74-52
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЯКОВЛЄВА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 1986 року в м. Києві.
Відповідає за міжнародну діяльність.


ОСВІТА
У 2010 році закінчила з відзнакою Факультет екологічної безпеки Національного авіаційного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
З 2010 р. по 2013 р. аспірантура на базі кафедрі екології Інституту екологічної безпеки та Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології
та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин.


Детальніше

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
З 2013 р. працює в НАУ на посаді асистента кафедри екології.


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
Диплом за перемогу у регіональному турі Міжнародної олімпіади студентів та аспірантів з геоекології та раціонального природокористування(2012 р.).
Диплом 3-го ступеню за перемогуу ХІІ Всеукраїнськомуконкурсі «Молодьенергетиці України»(2012 р.).
Диплом 2-го ступеню за перемогуу ХІІІВсеукраїнськомуконкурсі «Молодьенергетиці України» (2013 р.).
Диплом 3-го ступеню за перемогу серед наукових робіт молодих вчених VII МНТК „Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості” (2014 р.).


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Раціональневикористанняавіаційнихпаливно-мастильнихматеріалів,  альтернативнаенергетика, природоохороннітехнології


ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладає дисципліни:

 • Альтернативні джерела енергії
 • Авіаційні паливно-мастильні матеріали
 • Основи раціонального використання паливно-мастильних матеріалів
 • Основи ресурсозбереження
 • Утилізація та рециклінг транспортних засобів

ПУБЛІКАЦІЇ
Автор 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 30 статей та 2 патенти
ІндексХірша = 1.

ЯВНЮК АНДРІАН АНДРІАНОВИЧ

Асистент кафедри

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народився 19 серпня 1988 р.

 

ОСВІТА

У 2011 р. закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію еколога, експерта з екології.

 

Детальніше

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В НАУ працює з 2011 р.

З 2011 по 2014 р. навчався в аспірантурі денної форми за спеціальністю «Екологічна безпека (хімічні, технічні науки)»

З 2011 по 2013 р. працював на посаді фахівця кафедри.

З 2014 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри.


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Свідоцтво про закінчення Інституту новітніх  технологій при Національному авіаційному університеті від 28.02.2011, ND № 00288.
Сертифікат про перемогу в конкурсі «Zavtra.ua» Стипендіальної Програми молодих дослідників за підтримки фонду В. Пінчука, 2011 р.
Сертифікат про право викладання дисциплін англійською мовою в межах Національного авіаційного університету ПА № 00056 від 23.04.2012 р.
Свідоцтво про проходження навчального курсу з радіаційної епідеміології та радіоекології в рамках Програми DoReMi, на базі Інституту радіаційної біології в м. Мюнхен, ФРН, з 28.01.13 по 15.02.13 р.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ – радіаційна біологія, радіоекологія.

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладає такі дисципліни англійською мовою: «Екологія», «Основи екології», «Теоретичні основи моделювання в екології», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Біологія».

 

ПУБЛІКАЦІЇ

Автор 38 наукових праць,
серед яких 11 статей у періодичних наукових виданнях, 1 патент (у співавторстві), 26 публікацій у матеріалах доповідей на конференціях.