Кафедра екології

Шановні громадяни!
Вітаємо Вас на сторінці кафедри екології!

Сучасність доводить, що запит на фахівців у галузі екології та охорони навколишнього середовища існує не тільки в Україні, а й в усьому світі.
Сьогодні кафедра екології здійснює навчання фахівців за спеціальністю 101 Екологія, спеціалізацією "Екологія, та охорона навколишнього середовища" освітніх ступенів "Бакалавр" і "Магістр", а також навчання основам екологічних знань студентів усіх спеціальностей університету.  Кафедра має великий досвід міжнародного співробітництва. Випускники екологи та викладачі кафедри проходять стажування за кордоном та мають можливість брати участь у кластері англомовної форми навчання.
З 2015 р. кафедра почала підготовку фахівців-хіммотологів освітнього ступеня "Бакалавр" за спеціальністю 161 Хімічна технологія та інженерія  спеціалізацією "Хімічні технології альтернативних енергоресурсів".
Висококваліфікований професорсько-викладацький склад, що представлений 6 докторами наук та 25 кандидатами наук, забезпечує організацію безперервного і цілісного навчально-виховного процесу та наскрізної практики, що дозволяє студентам отримати міцні компетентні знання та навички, а випускникам навіть обіймати керівні посади на підприємствах, а також в органах адміністративного управління.
Викладання навчального матеріалу проводиться за сучасною педагогічною технологією світового рівня на засадах ECTS (European Credit Transfer System), що передбачає модульну побудову навчального матеріалу та мотивацію навчання на основі визначення цілей, значну самостійну навчально-пізнавальну діяльність студента й спрямовано на адаптацію підготовки фахівців за  вимогами Болонського процесу.
Науковий потенціал кафедри реалізується викладачами на основі власних розробок та багаторічної співпраці з філіями в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах та на провідних підприємствах, у тому числі, за кордоном.

Ласкаво просимо до нашої екологічної сім’ї!

З повагою,
завідувач кафедри,
доктор технічних наук, професор  Сергій Валерійович Бойченко