Умови вступу абітурієнтів на кафедру біотехнології

Кафедра біотехнології здійснює підготовку фахівців за напрямом 051401 "Біотехнологія" за такими двома спеціальностями: 05140103 “Фармацевтична біотехнологія” та 05140105  “Екологічна біотехнологія та біоенергетика” на бюджетній та контрактній основі.
Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до вузу сертифікати ЗНО з трьох предметів, а саме:
  • українська мова (базовий рівень),
  • біологія,
  • математика або хімія (на вибір).

Можлива денна та заочна форми навчання. Вступники на денну форму навчання мають можливість проходити підготовку англійською мовою. По закінченню випускники отримують сертифікат державного зразка.