Кафедра біотехнологія

Біотехнологія ґрунтується на промисловому використанні природних чи генетично змінених живих організмів (клітин мікроорганізмів, рослин, тварин) або продуктів їх життєдіяльності для задоволення потреб людини. Вона виробляє продукцію для медицини, сільського господарства, різних галузей промисловості. Ця галузь біології у більшості розвинутих країн визнана науково-технічним пріоритетом.

У першій половині XXI століття біотехнології стануть ключовим фактором прогресу, яким були обчислювальна техніка та електроніка у другій половині XX століття.

Кафедра біотехнології здійснює підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання, моделювання і оптимізації схем біотехнологічних виробництв, розробки і застосування селекції і методів генної інженерії для виробництва біологічно активних речовин і ліків, запровадження біотехнологічних процесів для забезпечення екологічної і техногенної безпеки, тощо.

Випускники, які отримають кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра за спеціальностями ”Біотехнологія біологічно активних речовин та “Екобіотехнологія” можуть працювати на підприємствах мікробіологічної, медичної, харчової і переробної галузей господарства, в державних органах, лабораторіях, науково-дослідних закладах контролю якості і сертифікації продукції, в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах.

З повагою,
завідувач кафедри біотехнології,
д.б.н., проф. К.Г. Гаркава