Кафедра безпеки життєдіяльності

Кафедра безпеки життєдіяльності була створена 26 квітня 2001 року на базі кафедри охорони праці.Кафедра проводить навчання студентів всіх спеціальностей та спеціалізацій університету та здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” та “Спеціаліст” за напрямком “Екологія”, спеціальність “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природкористування”.
На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Цивільний захист”, “Метеорологія і кліматологія”, “Методи і засоби захисту біосфери”, “Основи акустичного моніторингу довкілля”, “Управління і нормування в галузі безпеки виробництва”, “Екологічна експертиза”.

Кафедра є базовою з безпеки життєдіяльності в Україні.
На кафедрі виконуються госпдоговірні теми з науковими організаціями та фірмами країн Європи. Творчі стосунки встановлені з університетами Англії (університет м. Халл та Манчестерський Метрополітен Університет), Франції (Інститут охорони довкілля та безпеки транспорту, Ліон), Німеччини (Дрезденський технічний університет, Бергський університет Вупперталю), з кафедрою соціальних та гуманітарних дисциплін Академії збройних сил (Словаччина), з організаціями України - АНТК Антонов, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Міністерствами охорони здоров’я, інфраструктури. З 2006 р. на базі кафедри функціонує Науково-дослідницький центр Екологічних проблем аеропортів НАУ.

Навчальний процес забезпечує 26 викладачів серед яких 4 професори та 10 доцентів. Навчально-допоміжний персонал складає 9 інженерів, техніків та лаборантів.

З повагою,
завідувач кафедри БЖД,
д.т.н., проф. В.А. Глива