Співробітництво кафедри аерокосмічної геодезії

Кафедра аерокосмічної геодезії підтримує наукові зв’язки з низкою науково-технічних установ України: Інститутом транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України, Аерокосмічним агентством “Магеллан”,  Харківським державним національним університетом імені В.Каразіна, Національним університетом “Львівська політехніка”, Головною астрономічною обсерваторією НАН України.

Міжнародні зв'язки кафедри аерокосмічної геодезії з навчальними закладами та організаціями інших країн реалізуються за кількома напрямами.

По-перше, очевидний внесок у розвиток міжнародного співробітництва дає підготовка фахівців для зарубіжних країн. В 2006 р. на кафедрі захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Мухаммад Рашик Улла Бейг Мирза, який на даний час працює завідувачем лабораторії в Інституті космічних досліджень Пакістану.

Іншим напрямком є міжвузівське співробітництво із зарубіжними науковими та навчальними закладами. Кафедра має сталі науково-технічні зв'язки з Пулковською астрономічною обсерваторією РАН, Санкт-Петер­бурзьким державним університетом, Московським державним універси­тетом, Краківським університетом (Польща), Белградським університетом (Сербія), Ольштинським інститутом геодезії (Польща).