Колектив кафедри аерокосмічної геодезіїя

ЖЕЛЕЗНЯК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Завідувач кафедри аерокосмічної геодезії, Доктор фізико-математичних наук(01.03.02 -Астрофізика, радіоастрономія), професор
Досліджує проблеми динаміки самогравітуючих систем, гравіметрії та аерокосмічної розвідки територій, ефективного використання земельних ресурсів, економіко-математичного моделювання транспорту, системного аналізу. 
Викладає дисципліни: “Астрономія і космонавтика”, “Супутникова геодезія і гравіметрія”, “Вища геодезія”, “Моделювання економіки”, “Теорія управлінських рішень”.
Нагороджений відзнакою “Почесний геодезист України”. 
Автор понад 100 науково-методичних праць, 2 монографій, й навчального посібника, 7 патентів на винаходи у галузі цифрової фотограмметрії та гравіметрії.

ЗАЦЕРКОВНИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Доктор технічних наук (інформаційні технології), професор

Напрямки наукових досліджень: дистанційні аерокосмічні дослідження, геоінформаційні системи, теорія розпізнання образів, геопросторовий аналіз.
Викладає дисципліни: “ГІС і бази даних”, “Геоінформаційний та геосистемний аналіз”, “ГІС в управлінні територіями”.
В 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – Інформаційні технології.
Автор понад 11 патентів на винаходи та 150 наукових робіт, з яких 4 монографії, 1 навчальний посібник.

ЗЄЛИК ЯРЕМА ІГОРОВИЧ
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України. Галузі наукових інтересів: системи і процеси керування за умов невизначеності, інформаційні системи та технології, процеси сонячної активності, дистанційні аерокосмічні методи дослідження, калібрування сенсорів та валідація даних космічної зйомки. Викладає дисципліну «Аерокосмічні методи моніторингу довкілля». Автор понад 140 наукових публікацій.

ЧУРЮМОВ КЛИМ ІВАНОВИЧ
Доктор фізико-математичних наук, професор

Член-кореспондентНАН України, директор Київського планетарію.
Наукові інтереси включають: фізика та хімія малих тіл Сонячної системи, спектроскопічні та фотометричні дослідження комет, кратероутворення, плазмові хвости комет, методика викладання астрономії.
Викладає дисципліни: “Методологія наукових досліджень”, “Основи геофізики”, “Основи геодинаміки”.
Автор понад 300 наукових публікацій.

ГЛАДІЛІН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Кандидат технічних наук (05.24.01 - Геодезія), доцент

Основні напрямки наукових досліджень: деформації технологічного обладнання, обробка даних дистанційних вимірювань, робота в ГІС-системах.
Викладає дисципліни: “Топографія”, “Математична обробка геодезичних вимірювань”.
Нагороджений нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2005 р.), Почесною грамотою і Подякою Київського міського голови (2005, 2002 рр.) та Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2007 р.)
Автор понад 60 наукових робіт, з яких 2 монографії.

ВЕЛИКОДСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Кандидат фізико-математичних наук (01.03.03 - Геліофізика і фізика Сонячної системи), доцент кафедри аерокосмічної геодезії

Наукові інтереси: фізика планетних поверхонь та атмосфер, закон відбиття світла поверхнями Місяця та планет, абсолютна фотометрія Місяця, планетна картографія, фотоклінометрія, обробка астрономічних та космічних зображень, розробка програмного забезпечення для обробки зображень.Викладає дисципліни «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Астрономо-геодезичні прилади».
Автор понад 90 наукових робіт.

КОЗЛОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА
Кандидат технічних наук (05.07.12 - Дистанційні аерокосмічні дослідження), доцент

Напрям наукових досліджень: геоінформаційні технології та методи дистанційного зондування Землі у дослідженнях навколишнього природного середовища.
Нагороджена відзнакою НАН України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця».
Лауреат стипендії Президента України для молодих учених.Викладає дисципліни: “Планування та управління ГІС-проектами”, “Фізична та економічна географія”.
Автор понад 30 наукових робіт, має патент на винахід.

ЛЯШЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Кандидат географічних наук, доцент
Область наукових досліджень: картографічні дослідження людського розвитку та інтеграційних процесів, теорія і практика геоінформаційного картографування. Викладає дисципліни: "Топографія", "Геомаркетинг і геологічна інформатика"
Автор і співавтор понад 50 наукових праць та навчально-методичних видань.

НІКОЛАЄНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
Кандидат технічних наук (05.13.04 - Озброєння та військова техніка), доцент

Наукові дослідження стосуються цифрової обробки сигналів та зображень.
Викладає дисципліни “Астрономо-геодезичні прилади”, “Космічні геоінформаційні системи”, “Геологістика”, “Аерокосмічні методи моніторингу довкілля”.
Автор понад40 наукових публікацій.

ТЕРЕЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат фізико-математичних наук (01.03.01 - Астрометрія, небесна механіка), доцент

Напрям наукових досліджень: динаміка самогравітуючих систем, небесна механіка, цифрова обробка зображень, економіко-математичне моделювання.
Викладає дисципліни: “Вища геодезія”, “Математична обробка геодезичних вимірювань”, “ГІС і бази даних”, “Комп’ютерна графіка”, “Супутникова геодезія і гравіметрія”, “Основи чисельних методів”.
Має 25 наукових праць.

ЧУБКО ЛАРИСА СЕРГІЇВНА
Кандидат фізико-математичних наук (01.03.02 - Астрофізика, радіоастрономія), доцент

Область наукових досліджень: спектроскопія і фотометрія комет, кратероутворення.
Лауреат премії Президента України для молодих вчених.Викладає дисципліни: “Фотограмметрія та дистанційне зондування”, “Основи цифрової фотограмметрії”, “Космічна фотограмметрія”.
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 навчального посібника.

КУРЧЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА
Асистент
Здійснює наукові дослідження на тему “Моделювання геоповерхонь з використанням математичних методів обробки даних дистанційного зондування”.Проводить заняття з дисциплін:  “ГІС в кадастрових системах”, “ГІС в кадастрових системах”, “ГІС в управлінні територіями”.
Має 15 наукових праць.

БЕЛЕНОК ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ
Асистент
Наукові інтереси: геодезія, фотограмметрія, геоінформаційні системи, дистанційне зондування.Викладає дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Основи геоінформаційних систем та баз даних», «Космічна фотограмметрія».Автор понад 30 науковихпраць, 16патентів на винаходи у галузігеодезії та  фотограмметрії.