Характеристика спеціальностей кафедри аерокосмічної геодезії

Кафедра здійснює підготовку фахівців наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • “бакалавр” (напрям підготовки 0801 “Геодезія і землеустрій”, спеціальність 6.08010105 “Геоінформаційні системи і технології” згідно постанови Кабінету міністрів України №787 від 27.08.2010 р., присвоюється кваліфікація бакалавра з геодезії,  картографії та землевпорядкування); 
  • “магістр” (напрям підготовки 0801 “Геодезія і землеустрій”, спеціальність 8.08010105 “Геоінформаційні системи і технології” згідно постанови Кабінету міністрів України №787 від 27.08.2010 р., присвоюється кваліфікація “науковий співробітник (геоінформаційні системи і технології)”); 

Студенти, що навчаються на кафедрі, отримують кваліфікацію спеціаліста та магістра в галузі геоінформаційних систем і технологій. Фахівець з такою вищою освітою володіє сучасними методами аналізу і синтезу геономної інформації, яка необхідна для розробки перспективних планів соціально-економічного розвитку регіонів і прийняття оптимальних управлінських рішень. Після закінчення університету випускники можуть працювати в геодезично-територіальних і транспортно-економіч­них службах район­­них, міських і обласних держадміністрацій, Міністерства внутріш­ніх справ України, Служби безпеки України та інших установ.

Під час навчання студентам за їх бажанням надається можливість отримати, на умовах контракту, другу вищу освіту, навчатись на військовому факультеті, який здійснює підготовку офіцерів запасу для Збройних Сил України. В процесі навчання студенти поглиблено вивчають комп’ютерні технології, іноземні мови. До послуг студентів в університеті – комп’ютерні класи з виходом в Інтернет, студентська їдальня, бібліотека з читальними залами, лікувальний профілакторій, поліклініка з лікарнею, бази відпочинку, студентське науково-технічне товариство. Іногороднім студентам для проживання в м. Києві надається гуртожиток.