Вісник Астрономічної школи

Склад редакційної колегії наукового видання
“Вісник Астрономічної школи”

Головний редактор
В. Шмаров, д.т.н., директор Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету (Україна)
Заступники головного редактора
О. Коноваленко, д.ф.-м.н., академік НАН України, Радіоастрономічний Інститут НАН України
О. Марченко, д.ф.-м.н., Національний університет “Львівська політехніка” (Україна)
Відповідальний секретар
О. Железняк, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)
Члени редакційної колегії
С. Андрієвський, д.ф.-м.н., Одеський національний університет (Україна)
I. Бєльська, д.ф.-м.н., Харківський національний університет (Україна)
А. Відьмаченко, д.ф.-м.н., Головна астрономічна обсерваторія НАН України
Р. Гершберг, д.ф.-м.н., Кримська астрофізична обсерваторія (Україна)
А. Гулієв, д.ф.-м.н., Шемахінська астрофізична обсерваторія (Азербайджан)
В. Гусинін, д.ф.-м.н., Інститут теоретичної фізики НАН України
В. Денисюк, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)
П. Зазуляк, д.ф.-м.н., Національний університет “Львівська політехніка” (Україна)
В. Захожай, д.ф.-м.н., Харківський національний університет (Україна)
В. Івченко, д.ф.-м.н., Київський національний університет (Україна)
М. Кисельов, д.ф.-м.н., Кримська астрофізична обсерваторія (Україна)
О. Кривов, д.ф.-м.н., Йєнський університет (Німеччина)
В. Мельник, д.ф.-м.н., Радіоастрономічний Інститут НАН України
М. Міщенко, д.ф.-м.н., Ґоддардівський інститут космічних досліджень (США)
С. Мостовий, д.ф.-м.н., Національний авіаційний університет (Україна)
К. Холшевнiков, д.ф.-м.н., Санкт-Петербурзький державний університет (Росiя)
А. Чернін, д.ф.-м.н., Московський державний університет (Росія)

У журналі друкуються оглядові та оригінальні статті з астрономії, астрофізики, космічної геодезії, дистанційних аерокосмічних досліджень, геоінформатики, а також з історії та методики викладання астрономії і геодезії. Журнал є фаховим згідно постанов президії ВАК України від 14.11.2001 р. №2-05/9 та 23.02.2011 р. №1-05/2.
ISSN 1607-2855. Журнал 24.07.2000 р. зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м.Париж).

Правила оформлення статей у науковому журналі Вісник Астрономічної школи

Стаття подається в двох примірниках англійською, українською або російською мовою. До рукопису варто додати направлення наукової установи, у якій виконана робота, підписане керівником. Перший примірник рукопису повинен бути підписаний всіма авторами. Варто зазначити повні імена всіх авторів, телефон, e-mail, адресу, за якою редакція може вести листування.
Максимальний обсяг статті для запрошених лекторів – 16 стор., для інших авторів – 8 стор. (формат А4, ≈30 рядків на сторінці, ≈65 знаків у рядку), включаючи резюме, список літератури, таблиці і рисунки.
Послідовність розташування матеріалу в статті повинна бути такою:

 • номер УДК;
 • назва статті;
 • ініціали та прізвища авторів, позначені цифровими індексами,
 • нижче – відповідний список установ та їхніх повних адрес (для основного автора треба також вказати e-mail та телефон),
 • нижче – аналогічний список установ англійською мовою (якщо стаття написана не англійською) та їхніх повних адрес (обов’язково);
 • резюме англійською, українською та російською мовами;
 • об’єкт дослідження англійською мовою;
 • ключові слова англійською та російською мовами;
 • текст;
 • список літератури;
 • список літератури англійською мовою (якщо стаття написана не англійською);
 • додатки (якщо є)
 • таблиці.

Таблиці і рисунки повинні мати порядкові номери.
Резюме (abstract) повинно мати обсяг 15-20 рядків та коротко повторювати структуру статті (наприклад: Вступ, Дані та методи, Результати та обговорення, Висновки).
Формули і літерні позначення набираються в звичайному стилі: змінні – курсивом; вектори і матриці – напівжирним прямим шрифтом; основні функції – прямим шрифтом. При виборі одиниць фізичних величин бажано дотримуватися СІ.
Список літератури нумерується в алфавітно-хронологічному порядку по прізвищах авторів (спочатку кириличний алфавіт, потім – латинський). Прізвище редактора книги (при відсутності прізвищ авторів на титульній сторінці) розміщуються після заголовка; у списку літератури такі видання розташовуються за алфавітом заголовка. Якщо стаття написана п'ятьма і більше авторами, вказуються тільки перші три, після чого ставиться «та ін.» (“et al.”). Бібліографічний опис повинен відповідати титульній сторінці видання і робиться мовою оригіналу (для основного списку літератури) та англійською мовою (для англомовного списку літератури). Для статей обов'язково вказуються назва видання, рік, том, номер, початкова і кінцева сторінки; для монографій – повна назва, місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок. Для оформлення англомовного списку літератури рекомендується використовувати APA-стиль. У тексті посилання дається порядковим номером у квадратних дужках (наприклад, [2]). Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.
Паралельно необхідно надіслати електронною поштою статтю в форматі LaTeX або Microsoft Word. При оформленні статті в LaTeX слід використовувати стандартний клас article та уникати використання нестандартних пакетів. Рисунки подаються у вигляді окремих файлів у форматі .eps або в одному з популярних растрових форматів. Рисунки повинні бути якісними чорно-білими або в градаціях сірого зображеннями; розмір рисунків 80–160 мм; по можливості слід якнайменше використовувати відскановані зображення.
Рукописи, оформлені без врахування перерахованих правил, не розглядаються. Статті, прорецензовані докторами наук, повернуті автору для виправлення і не отримані редакцією протягом трьох місяців, вважаються відхиленими.
Автори можуть придбати в редколегії журналу необхідну кількість примірників відповідно до своєї заявки.
Стаття може бути надіслана за адресою:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактна інформація:

03058 м.Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний університет, кафедра аерокосмічної геодезії, корпус 3, ауд 524.
Тел. (044) 406-79-95
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт журналу