Кафедра аерокосмічної геодезії

Вітаємо Вас на сторінці кафедри аерокосмічної геодезії!

Використання космічних апаратів для практичних потреб цивілізації привело до створення супутникових систем, за допомогою яких здійснюється вивчення природних ресурсів Землі, проводяться високоточні спостереження материків і океанів з метою одержання інформації про події і явища, що відбуваються на земній поверхні, в повітряному та підводному середовищі.

Наявність такої цінної інформації може забезпечувати надійний глобальний контроль за економічною, метеорологічною, економічною ситуацією у різних країнах світу, а також істотно поліпшувати навігацію суден і літаків, оптимізуючи систему управління транспортом. Спостереження, що проводяться супутниками-розвідниками, зараз стали важливим елементом обороноздатності, економічної та інформаційної безпеки держав.

Кафедра аерокосмічної геодезії має в своєму розпорядженні наукові лабораторії геоінформаційних систем, геодинаміки, вищої геодезії та астрономії, які обладнані сучасною комп’­ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, цифровими фотограмметрич­ними станціями.

Студенти, що навчаються на кафедрі аерокосмічної геодезії, оволодівають сучасними методами аналізу і синтезу геономної інформації, яка необхідна для розробки перспективних планів соціально-еконо­міч­ного розвитку регіонів і прийняття оптимальних управлінських рішень.

Після закінчення університету випускники є бажаними співробітниками геодезично-територіальних і транспортно-економіч­них служб район­­них, міських і обласних держадміністрацій, Міністерства внутріш­ніх справ України, Служби безпеки України та інших установ.

З повагою,
завідувач кафедри аерокосміч­ної геодезії
доктор фіз.-мат. наук,
професор Железняк Олег Олександрович

Власний сайт