Екологічна практика у Кам’янці-Подільському.

На другому курсі майбутні фахівці спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” згідно з навчальним планом у червні проходять екологічну практику. Цього року студенти  групи ЕК-202 виїжджали на практику до міста Кам’янця-Подільського ( керівник - доц.. кафедри екології Білик Т.І.). Наших студентів гостинно приймав Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, з яким у нас укладено угоду про співпрацю. Базами практики були також Національний природний парк  “Подільські Товтри” і Хмельницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів та якості продукції. Для студентів були проведені практичні заняття, екскурсії до об’єктів природно-заповідного фонду, дослідження якості природних вод. Майбутні екологи ознайомилися з методами дослідження грунтів на забруднення важкими металами і радіонуклідами,  визначенням якості сільськогосподарської продукції, рекультивацією земель після видобутку вапняку, веденням “Літопису природи” в НПП “Подільські Товтри”, відвідали Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. На кафедрі екології (зав.кафедри  Бойченко С.В.) приділяється велика увага набуттю студентами практичних навичок у опануванні майбутньою професією.

Детальніше...

Презентація біотехнологічних розробок для авіації на виставках

Доцент кафедри біотехнології НН ІЕБ Валерій Карпенко, доцент кафедри авіаційних двигунів Володимир Козлов та заступник директора Вищого професійного училища НАУ Микола Коломієць разом зі студентами наприкінці травня прийняли учать у виставці технічної творчості учнівської молоді Солом’янського району та фестивалі технологій, винахідливості та креативності Kyiv Maker Faire.
На фестивалі було презентовано газодинамічний стенд для апробації роботи авіаційних двигунів на біопаливі та біореактор для отримання газового палива. Представлені наукові розробки викликали значний інтерес з боку відвідувачів фестивалю.

Детальніше...

Успішне проведення майстер-класу «Експериментальна хімія» в ННІЕБ

28 травня 2016 року в рамках проведення пробного ЗНО для учнів 10 класів у Навчально-науковому інституті Екологічної безпеки проведено майстер-клас «Експериментальна хімія». Гості інституту із задоволенням та інтересом спостерігали й брали участь у цікавих хімічних дослідах.
Такі заходи підвищують заінтересованість учнів до природничих наук, допомагають зорієнтуватися у виборі майбутньої професії та навчального закладу.

Детальніше...

Студенти-біотехнологи на Днях Науки

14 травня студенти-біотехнологи 204 групи НН ІЕБ разом з куратором Віктором Лазарєвим та 404 групи з куратором Анною Дражніковою приймали участь у Днях Науки на базі Національного науково-природничого музею НАН України. Студенти проводили демонстрації та ознайомлювали усіх охочих з принципами культивування мікроорганізмів, технологіями отримання біопалива за допомогою мікроводоростей, методикою виділення генетичного матеріалу з клітин тощо. Також, доцент кафедри біотехнології Юлія Глушко проводила демонстрацію культури рослин in vitro.
Cтуденти мали можливість спілкуватися з молодими вченими та ознайомитися з напрямками роботи академії наук у природничій галузі.

Детальніше...

Всеукраїнська студентська олімпіада з біотехнології

Науково-практичний семінар «GIS – AeroUA-2016» - ще один крок до впровадження сучасних геоінформаційних технологій

14 квітня 2016 року кафедрою землеустрою та кадастру НАУ спільно з Державним музеєм авіації (Жуляни)та ГІС-Асоціацією був проведений науково-практичний семінар «GIS – AeroUA-2016», який присвячений впровадженню авіаційних системи та ГІС в Україні.
В семінарі взяли участь більше 70 державних та приватних підприємств та організацій, які займаються аерофотозйомкою, картографуванням територій, проектуванням нових і реконструкцією існуючих об'єктів, інспекцією технічного стану інженерних об'єктів, паспортизацією складних інженерних споруд, прогнозом і моніторингом надзвичайних ситуацій, створенням корпоративних геоінформаційнихсистем, візуалізацією і управлінням просторовими даними, землеустроєм та кадастром, містобудівним кадастром, використанням БПЛА, створенням ГІС, використанням даних дистанційного зондування землі, тощо.
На семінарі виступили заступник директора музею Василь Романенко, президент ГІС-Асоціації України Олександр Мельник, заступник директора Навчально-наукового інституту Аеропортів Олена Бойко, завідувач кафедри землеустрою та кадастру НАУ Мирон Ковальчук, доцент кафедри землеустрою та кадастру Петро Крельштейн, директор ДП «Геосистема» Анатолій Тетеря, заступник директора Українського державного проектно-технологічного  науково-дослідного інституту цивільної авіації «Украеропроект» Олександр Мітрошин,  директор ТОВ «КМС» Дмитро Мизін та представники інших організацій.

Детальніше...

«Україна – космічна держава»

7.04.2016 р. відбулася науково-практична конференція «Україна – космічна держава» яка була присвячена 55 річчю польоту першого космонавта Ю. Гагаріна в космос. На конференцію були запрошені студенти НАУ та шановні гості: Кузнєцов Е. І., перший космонавт України Каденюк Л. К., академік Яцків Я. С., генерал-лейтенант Олійник І. І., Лихоліт М. І., Осадчий О. В., Митрахов М. О.
Шановні гості розповідали в своїх доповідях про історію розвитку космічної галузі у світі та в Україні, про сучасні успіхи розвитку виготовлення космічної техніки в Україні.
Після виступу на конференції космонавта Леоніда Каденюка була представлена студентами четвертого курсу кафедри біотехнології Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки (ННІЕБ) Гаврилюк Олесею Анатоліївною, Бєліковою Оленою Юріївною науково-дослідна робота «Вплив модельованої гравітації на ріст та дихання гороху за різної інтенсивності освітлення рослин».
Актуальність роботи була обумовлена тим що зростає інтерес світової спільноти до космічних об’єктів, в тому числі до Марсу. Проте неможливо здійснити пілотовану космічну експедицію  без рослин, бо вони є основними компонентами біорегенеративної системи. Рослини розглядаються як джерело їжі та кисню в біорегенеративних системах  життєзабезпечення довготривалих космічних місій (Місяць та Марс).
Метою роботи було встановити рівень адаптивних перебудов на морфологічному та метаболічному рівні організації рослин за умов низькосвітлового стресу в умовах модельованої мікрогравітації.
Проведення експерименту проводили на кліностаті в камері для культивування рослин. Під час проведення роботи встановлено, що за морфологічними ознаками рослини гороху, що зростали за умов модельованої мікрогравітації були подібними до таких в контролі, хоча і мали тенденцію до зменшення, як при достатньому освітленні, так і при його дефіциті. Найсуттєвіші зміни у морфології проростків, викликані кліностатуванням, полягають у зменшення довжини головного кореня – органу, що є гравічутливим.

Детальніше...

Відкрита лекція на тему "Types of organizational structure" з дисципліни "Economics and organization of biotechnological production"

08 квітня 2016 року в межах англопроекту в групі ФБ-404 була проведена відкрита лекція на тему "Types of organizational structure" з дисципліни "Economics and organization of biotechnological production" ("Економіка та організація біотехнологічних виробництв") з використанням мультимедійної техніки (у т.ч. слайдової презентації та відеофільмів, озвучених носіями англійської мови) і роздаткового матеріалу. Комісія доцентів кафедри іноземних мов за фахом Навчально-наукового Гуманітарного інституту, Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки та Навчально-наукового інситутуту Економіки та менеджменту високо оцінила актуальність теми лекції, методичну та наукову майстерність к.е.н., доцента Кузнєцової Тетяни Вікторівни, а також високий рівень англійської мови та твердих знань попередніх тем з даної дисципліни майбутніх біотехнологів.

Детальніше...

Засідання секції «Дистанційні аерокосмічні дослідження» XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».

6 квітня 2016 р. на кафедрі аерокосмічної геодезії відбулося засідання секції «Дистанційні аерокосмічні дослідження» XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».

З науковими доповідями виступили такі студенти і аспіранти:
Гебрин-Байди Л.В., НАУ
Застосування аерокосмiчних методiв для оцiнювання родючостi земель сiльськогосподарського призначення регiонiв Закарпаття
Науковий керівник - Железняк О.О., професор

Детальніше...

Свої наукові здобутки у галузі «Хімічні технології» представили в ННІЕБ НАУ студенти різних вищих навчальних закладів України

23-24 березня 2016 року в Національному авіаційному університеті відбувся 2-й етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016 н.р. у галузі «Хімічні технології» - підсумкова науково-практична конференція.
23 березня учасників з іншіх ВНЗ України було розміщено в студмістечку НАУ, а також проведено для всіх учасників екскурсію до Авіаційного навчального ангару в 11 корпусі, яка викликала велику зацікавленість і справила неймовірне позитивне враження на гостей.
24 березня на базі кафедр хімії і хімічної технології та екології відбулись засідання секцій конкурсу, на яких було представлено кращі наукові роботи, відібрані серед 41 надісланих на конкурс з 18 ВНЗ України. Конкурсна комісія серед заслуханих 18 доповідей 21 автора — студентів з 10 ВНЗ України визнала кращими такі роботи:

Детальніше...

Дочірні категорії