Засідання з приводу захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

8-9 вересня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 під керівництвом Запорожця Олександра Івановича, професора кафедри безпеки життєдіяльності, доктора технічних наук, директора Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ відбулося сесійне засідання з приводу захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:
1. Захист асистента кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ Яковлєвої Анни Валеріївни, дисертації «Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.  
Науковий керівник: Вовк Оксана Олексіївна, доктор технічних наук, професор кафедри інженерної екології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».  Офіційні опоненти: Гринишин Олег Богданович, доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету «Львівська політехніка» та Шевченко Олена Борисівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної технології палива Українського державного хіміко-технологічного університету.
2. Асистента кафедри екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Шаравари Віталія Вікторовича дисертації «Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки)» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
Науковий керівник: Мовчан Ярослав Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу моделювання надзвичайних ситуацій НДЦ інноваційних технологій Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та Азаров Сергій Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом загальної і радіаційної безпеки Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.
3. Головного інженера проектів ТОВ «Укргазпромбуд» Вдовенка Сергія Вікторовича дисертації «Розроблення комплексу ресурсоощадних заходів раціонального використання вуглеводнів на нафтопереробних заводах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.

Детальніше...

Урочисте вручення студентських квитків

У Навчально-науковому інституті Екологічної безпеки відбулося урочисте вручення студентських квитків першокурсникам, які навчаються за спеціалізаціями «Екологія» та «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів».
Вручав студентські квитки завідувач кафедри екології д.т.н., професор Бойченко Сергій Валерійович.
Науково-педагогічний склад кафедри екології бажає студентам-першокурсникам успіхів у навчанні та натхнення для досягнення мети!

Детальніше...

День відкритих дверей НАУ

День відкритих дверей університету, 17 вересня 2016 р. у Центрі культури та мистецтв НАУ об 11.00

Подяка асистенту кафедри хімії та хімічної технології Примаченко Сергію Володимировичу

НАУ зробив перший крок до загальносвітової системи переходу авіації на альтернативне паливо

Як відомо, забезпеченістьпаливними ресурсами є ключовимзавданням, щовизначаєрозвитокекономіки та енергетичнубезпеку будь-якоїдержави. З особливою гостротою проблема переходу на новівидипаливапроявляється в авіації, де прогнозуєтьсяпостійнезбільшенняінтенсивностіперевезень. Вклад авіації у суспільство та економікубезперечнозначний. Авіаційнагалузьсприяєекономічному та соціальномупрогресу, впливаючи на розвиток туризму, торгівлі та поліпшеннястандартівякостіжиття. Сучаснаавіація – один з основнихспоживачіввуглеводневих палив нафтовогопоходження та, як наслідок, завдаєвідчутноїшкодидовкіллю, аджепродуктизгоранняавіаційних палив є джереломзабрудненняатмосфери. Крім того, емісія СО2 та іншихпарниковихгазівроблятьвагомийвнесок у глобальнузмінуклімату. У зв’язку з цимпровіднікраїнисвіту та міжнародніорганізаціїставлятьвимоги до розроблення та впровадженняальтернативнихавіаційних палив. Відповідно до вимогМіжнародноїасоціаціїповітряного транспорту (IATA) СО2 необхідноскоротити на 50% до 2050 р. Часткаавіаційнихбіопаливмаєдосягти 10% уже до 2017 р. Ще у 2008 р. провідніпредставникиавіаційноїгалузівизналинеобхідністьпідвищенняефективностівикористанняпаливаповітряних суден, щоексплуатуються на 1,5% до 2020.

Детальніше...

Вручення землевпорядникам дипломів бакалаврів 2016

6 липня 2016 року в актовій залі Національного авіаційного університету в урочистій обстановці відбулося вручення дипломів освітнього ступеню «бакалавр» студентам кафедри землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки. З вітальними словами до студентів звернулися заступники директора Інституту Олена Матвєєва, Ірина Матвєєва, Валентина Гроза та професор кафедри землеустрою та кадастру Мирон Ковальчук. Щиро вітаємо випускників-бакалаврів з урочистою подією! Бажаємо їм успішної вступної кампанії на п՚ятий курс та гарного літнього відпочинку!  Ми не прощаємося з вами, дорогі наші «бакалаври», а кажемо «до побачення», до зустрічі на п'ятому курсі!

Детальніше...

Землевпорядники НАУ знайомляться з землеустроєм території

4 липня 2016 року студенти та викладачі Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки відвідали міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Завідувач кафедри землеустрою та кадастру Мирон Ковальчук, кафедри безпеки життєдіяльності Валентин Глива, заступник директора навчально-наукового інституту аеропортів Олена Бойко, співробітники кафедр та студенти 4 та 5 курсів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» ознайомились з організацією та землеустроєм території аеропорту, організацією аварійно-рятувальних заходів на випадок надзвичайних ситуацій, розташуванням злітно-посадкових смуг аеропорту та будівель і споруд.
Начальник  служби власності, розвитку та планування території Олександр Золотій та провідний фахівець служби Володимир Дворник провели круглий стіл з питань землеустрою території аеропорту, відведення земельних ділянок, розвитку геоінформаційної системи аеропорту, проведення топографо-геодезичних робіт та перспектив розвитку  аеропорту згідно Державної програми розвитку до 2023 року.

Детальніше...

Захист дипломних робіт освітнього ступеня «спеціаліст» на кафедрі землеустрою та кадастру випускників інституту заочного та дистанційного навчання

21-22 червня 2016 року на кафедрі землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки відбулися захисти дипломних робіт освітнього ступеня «спеціаліст» випускників іституту заочного та дистанційного навчання.
Тематика дипломних робіт висвітлювала такі питання: геодезичні та землевпорядні роботи для встановлення меж населених пунктів, топографо-геодезичні та картографічні роботи при інвентаризації земель населених пунктів, відведення земельних ділянок у власність, формування ринкової ціни на земельні ділянки, нормативно грошова оцінка земель та ін.
Найбільш високий рівень теоретичної і практичної підготовки показали Безгін Антон, Калінська Олена, Капеліста Ірина.
Вітаємо випускників з успішним захистом дипломних робіт, присвоєнням їм освітнього ступеня «спеціаліст» та бажаємо успіхів у роботі.

Детальніше...

Захисти дипломних робіт і дипломних проектів на кафедрі землеустрою та кадастру 2016 року

23-24 червня 2016 року на кафедрі землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки відбулися захисти дипломних робіт і дипломних проектів освітніх ступенів «магістр» і «спеціаліст».
Тематика робіт і проектів охоплювала широке коло питань: проекти відведення земельних ділянок, нормативно-грошова оцінка земельних ділянок, ринкова вартість земель несільськогосподарського призначення, загрози земельним ресурсам, регулювання земельних відносин та оцінки земель, гармонізація орендних відносин з вимогами Євросоюзу,  ГІС-технології в землеустрої, ГІС-технології при організації територій земельно-майнових комплексів,моніторинг та охорона земель, нормування і стандартизація в галузі моніторингу та охорони земель; землеустрій земель авіаційного транспорту та ін.
Випускники показали високий рівень теоретичної підготовки і практичних навичок, здатність самостійно та на високому рівні вирішувати поставлені перед ними задачі.
Найбільш високий рівень продемонстрували Антипенко Тетяна, Бабич Олександр, Карлова Надія, Нагорна Лілія, Сивик Дарія, Тетерук Ірина, Филька Валентина, Шведа Валентина.
Ми випускаємо своїх студентів у велике життя з вірою та надією на краще, адже всі ці роки колектив кафедри вирощував у них паростки дружби, добра і любові, створював нового компетентного фахівця в галузі землеустрою та кадастру! Нехай щастить вам, наші дорогі випускники!

Детальніше...

Перебування делегації Національного університету Сан Агустин з Перу в НАУ

З 20 по 25 червня делегація представників з перуанського Національного університету Сан Агустин відвідала НАУ з офіційним візитом у відповідь на візит представників НАУ до Перу. Під час зустрічі було проведено переговори про подальшу співпрацю між НАУ та університетами Перу, підписано міжнародний договір про співпрацю між університетами. 23 червня було проведено науково-практичний семінар «Екобіотехнологія та біоенергетика», в якому брали участь представники з Перу та студенти і викладачі кафедри біотехнології ННІЕБ, кафедри хімії та хімічної технології, кафедри авіаційних двигунів, кафедри основ архітектури та дизайну.

Детальніше...

Дочірні категорії