НАУ зробив перший крок до загальносвітової системи переходу авіації на альтернативне паливо

Як відомо, забезпеченістьпаливними ресурсами є ключовимзавданням, щовизначаєрозвитокекономіки та енергетичнубезпеку будь-якоїдержави. З особливою гостротою проблема переходу на новівидипаливапроявляється в авіації, де прогнозуєтьсяпостійнезбільшенняінтенсивностіперевезень. Вклад авіації у суспільство та економікубезперечнозначний. Авіаційнагалузьсприяєекономічному та соціальномупрогресу, впливаючи на розвиток туризму, торгівлі та поліпшеннястандартівякостіжиття. Сучаснаавіація – один з основнихспоживачіввуглеводневих палив нафтовогопоходження та, як наслідок, завдаєвідчутноїшкодидовкіллю, аджепродуктизгоранняавіаційних палив є джереломзабрудненняатмосфери. Крім того, емісія СО2 та іншихпарниковихгазівроблятьвагомийвнесок у глобальнузмінуклімату. У зв’язку з цимпровіднікраїнисвіту та міжнародніорганізаціїставлятьвимоги до розроблення та впровадженняальтернативнихавіаційних палив. Відповідно до вимогМіжнародноїасоціаціїповітряного транспорту (IATA) СО2 необхідноскоротити на 50% до 2050 р. Часткаавіаційнихбіопаливмаєдосягти 10% уже до 2017 р. Ще у 2008 р. провідніпредставникиавіаційноїгалузівизналинеобхідністьпідвищенняефективностівикористанняпаливаповітряних суден, щоексплуатуються на 1,5% до 2020.

Детальніше...

Вручення землевпорядникам дипломів бакалаврів 2016

6 липня 2016 року в актовій залі Національного авіаційного університету в урочистій обстановці відбулося вручення дипломів освітнього ступеню «бакалавр» студентам кафедри землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки. З вітальними словами до студентів звернулися заступники директора Інституту Олена Матвєєва, Ірина Матвєєва, Валентина Гроза та професор кафедри землеустрою та кадастру Мирон Ковальчук. Щиро вітаємо випускників-бакалаврів з урочистою подією! Бажаємо їм успішної вступної кампанії на п՚ятий курс та гарного літнього відпочинку!  Ми не прощаємося з вами, дорогі наші «бакалаври», а кажемо «до побачення», до зустрічі на п'ятому курсі!

Детальніше...

Землевпорядники НАУ знайомляться з землеустроєм території

4 липня 2016 року студенти та викладачі Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки відвідали міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Завідувач кафедри землеустрою та кадастру Мирон Ковальчук, кафедри безпеки життєдіяльності Валентин Глива, заступник директора навчально-наукового інституту аеропортів Олена Бойко, співробітники кафедр та студенти 4 та 5 курсів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» ознайомились з організацією та землеустроєм території аеропорту, організацією аварійно-рятувальних заходів на випадок надзвичайних ситуацій, розташуванням злітно-посадкових смуг аеропорту та будівель і споруд.
Начальник  служби власності, розвитку та планування території Олександр Золотій та провідний фахівець служби Володимир Дворник провели круглий стіл з питань землеустрою території аеропорту, відведення земельних ділянок, розвитку геоінформаційної системи аеропорту, проведення топографо-геодезичних робіт та перспектив розвитку  аеропорту згідно Державної програми розвитку до 2023 року.

Детальніше...

Захист дипломних робіт освітнього ступеня «спеціаліст» на кафедрі землеустрою та кадастру випускників інституту заочного та дистанційного навчання

21-22 червня 2016 року на кафедрі землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки відбулися захисти дипломних робіт освітнього ступеня «спеціаліст» випускників іституту заочного та дистанційного навчання.
Тематика дипломних робіт висвітлювала такі питання: геодезичні та землевпорядні роботи для встановлення меж населених пунктів, топографо-геодезичні та картографічні роботи при інвентаризації земель населених пунктів, відведення земельних ділянок у власність, формування ринкової ціни на земельні ділянки, нормативно грошова оцінка земель та ін.
Найбільш високий рівень теоретичної і практичної підготовки показали Безгін Антон, Калінська Олена, Капеліста Ірина.
Вітаємо випускників з успішним захистом дипломних робіт, присвоєнням їм освітнього ступеня «спеціаліст» та бажаємо успіхів у роботі.

Детальніше...

Захисти дипломних робіт і дипломних проектів на кафедрі землеустрою та кадастру 2016 року

23-24 червня 2016 року на кафедрі землеустрою та кадастру Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки відбулися захисти дипломних робіт і дипломних проектів освітніх ступенів «магістр» і «спеціаліст».
Тематика робіт і проектів охоплювала широке коло питань: проекти відведення земельних ділянок, нормативно-грошова оцінка земельних ділянок, ринкова вартість земель несільськогосподарського призначення, загрози земельним ресурсам, регулювання земельних відносин та оцінки земель, гармонізація орендних відносин з вимогами Євросоюзу,  ГІС-технології в землеустрої, ГІС-технології при організації територій земельно-майнових комплексів,моніторинг та охорона земель, нормування і стандартизація в галузі моніторингу та охорони земель; землеустрій земель авіаційного транспорту та ін.
Випускники показали високий рівень теоретичної підготовки і практичних навичок, здатність самостійно та на високому рівні вирішувати поставлені перед ними задачі.
Найбільш високий рівень продемонстрували Антипенко Тетяна, Бабич Олександр, Карлова Надія, Нагорна Лілія, Сивик Дарія, Тетерук Ірина, Филька Валентина, Шведа Валентина.
Ми випускаємо своїх студентів у велике життя з вірою та надією на краще, адже всі ці роки колектив кафедри вирощував у них паростки дружби, добра і любові, створював нового компетентного фахівця в галузі землеустрою та кадастру! Нехай щастить вам, наші дорогі випускники!

Детальніше...

Перебування делегації Національного університету Сан Агустин з Перу в НАУ

З 20 по 25 червня делегація представників з перуанського Національного університету Сан Агустин відвідала НАУ з офіційним візитом у відповідь на візит представників НАУ до Перу. Під час зустрічі було проведено переговори про подальшу співпрацю між НАУ та університетами Перу, підписано міжнародний договір про співпрацю між університетами. 23 червня було проведено науково-практичний семінар «Екобіотехнологія та біоенергетика», в якому брали участь представники з Перу та студенти і викладачі кафедри біотехнології ННІЕБ, кафедри хімії та хімічної технології, кафедри авіаційних двигунів, кафедри основ архітектури та дизайну.

Детальніше...

Екологічна практика у Кам’янці-Подільському.

На другому курсі майбутні фахівці спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” згідно з навчальним планом у червні проходять екологічну практику. Цього року студенти  групи ЕК-202 виїжджали на практику до міста Кам’янця-Подільського ( керівник - доц.. кафедри екології Білик Т.І.). Наших студентів гостинно приймав Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, з яким у нас укладено угоду про співпрацю. Базами практики були також Національний природний парк  “Подільські Товтри” і Хмельницький обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів та якості продукції. Для студентів були проведені практичні заняття, екскурсії до об’єктів природно-заповідного фонду, дослідження якості природних вод. Майбутні екологи ознайомилися з методами дослідження грунтів на забруднення важкими металами і радіонуклідами,  визначенням якості сільськогосподарської продукції, рекультивацією земель після видобутку вапняку, веденням “Літопису природи” в НПП “Подільські Товтри”, відвідали Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. На кафедрі екології (зав.кафедри  Бойченко С.В.) приділяється велика увага набуттю студентами практичних навичок у опануванні майбутньою професією.

Детальніше...

Презентація біотехнологічних розробок для авіації на виставках

Доцент кафедри біотехнології НН ІЕБ Валерій Карпенко, доцент кафедри авіаційних двигунів Володимир Козлов та заступник директора Вищого професійного училища НАУ Микола Коломієць разом зі студентами наприкінці травня прийняли учать у виставці технічної творчості учнівської молоді Солом’янського району та фестивалі технологій, винахідливості та креативності Kyiv Maker Faire.
На фестивалі було презентовано газодинамічний стенд для апробації роботи авіаційних двигунів на біопаливі та біореактор для отримання газового палива. Представлені наукові розробки викликали значний інтерес з боку відвідувачів фестивалю.

Детальніше...

Успішне проведення майстер-класу «Експериментальна хімія» в ННІЕБ

28 травня 2016 року в рамках проведення пробного ЗНО для учнів 10 класів у Навчально-науковому інституті Екологічної безпеки проведено майстер-клас «Експериментальна хімія». Гості інституту із задоволенням та інтересом спостерігали й брали участь у цікавих хімічних дослідах.
Такі заходи підвищують заінтересованість учнів до природничих наук, допомагають зорієнтуватися у виборі майбутньої професії та навчального закладу.

Детальніше...

Студенти-біотехнологи на Днях Науки

14 травня студенти-біотехнологи 204 групи НН ІЕБ разом з куратором Віктором Лазарєвим та 404 групи з куратором Анною Дражніковою приймали участь у Днях Науки на базі Національного науково-природничого музею НАН України. Студенти проводили демонстрації та ознайомлювали усіх охочих з принципами культивування мікроорганізмів, технологіями отримання біопалива за допомогою мікроводоростей, методикою виділення генетичного матеріалу з клітин тощо. Також, доцент кафедри біотехнології Юлія Глушко проводила демонстрацію культури рослин in vitro.
Cтуденти мали можливість спілкуватися з молодими вченими та ознайомитися з напрямками роботи академії наук у природничій галузі.

Детальніше...

Дочірні категорії