Захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника кафедри безпеки життєдіяльності та акустичної лабораторії

30 жовтня 2014 року відбувся захист кандидатської дисерації м.н.с. Макаренка Віталія Миколайовича за темою "Методи керування зниженням рівнів вібрації та акустичного випромінювання пружних конструкцій".
Науковий керівник здобувача - доктор технічних наук, професор Токарев Вадим Іванович, засновник школи авіаційної акустики в Національному авіаційному університеті.
Захист результатів дисератційного дослідження проходив в спеціалізованій вчені раді Д 26.062.03 під головуванням проректора з наукової роботи НАУ, доктора технічних наук, професора Харченка Володимира Петровича.
Члени вченої ради відмітили високий рівень наукових здобутків дисертанта і одноголосно присудили науковий ступінь кандидата технічних наук Макаренку Віталію Миколайовичу.

Вітаємо з успішним захистом здобувача та наукового керівника, професора Токарева Вадима Івановича.

Детальніше...

Перспективи розвитку біотехнології в авіації та космонавтиці

«Перспективи розвитку біотехнології в авіації та космонавтиці» в рамках
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики»

29 жовтня 2014 року на кафедрі біотехнології в рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики» працювала секція «Перспективи розвитку біотехнології в авіації та космонавтиці», в ході якої було заслухано та обговорено актуальні та перспективні напрями космічної та авіаційної біотехнології. Почесними гостями були Цибенко Михайло Романович – заступник директора Малої Повітряної Академії, Іващенко Наталія Василівна – викладач гімназії №177 та представник Київського професійного ліцею «Авіант» Протопопов Валентин Володимирович. Одинадцять студентів-біотехнологів під керівництвом к.б.н., доц. Карпенка В. І. та асист. Дражнікової А. В. представили свої доповіді з розкриття сучасних проблем авіаційної галузі, зокрема забруднення довкілля авіаційною та космічною технікою та застосування екобіотехнологій для утилізації відходів, технології знешкодження мікрофлори, яка псує паливно-мастильні матеріали та екобіотехнології отримання біопалива, технології покращення їжі та напоїв у аеропортах та літаках тощо. Кафедра біотехнології дякує всім учасникам за участь та бажає натхненної праці!

Детальніше...

Спільний науково-практичний захід Інституту екологічної безпеки та Комітету з екологічної безпеки Асоціації «Аеропорти України» ЦА

12 вересня 2014 року на базі міжнародного аеропорту «Одеса» відбулося засідання Комітету з екологічної безпеки Асоціації «Аеропорти України» ЦА, у роботі якого брала участь кафедра екології НАУ.
Засідання Комітету було присвячене забезпеченню екологічної безпеки при здійсненні виробничих процесів наземного обслуговування повітряних суден та функціонування інфраструктури авіаційних підприємств.
Так, зокрема обговорювалися питання змін та новацій у нормативно-правових, дозвільних документах у сфері поводження з відходами, питання організації роздільного збору побутових та виробничих відходів на території авіапідприємства, питання розробки програми з заміни люмінесцентних ламп на нетоксичні світлодіодні, питання розробки розділу ОВНС при проектуванні, реконструкції і будівництві об’єктів аеродрому, питання дотримання вимог екологічної безпеки в осінньо-зимній період при утриманні штучних покриттів перону та використання хімічних засобів обробки повітряних суден тощо.

Детальніше...

Міжкафедральний науково-технічний семінар в Інституті екологічної безпеки

4 липня в Інституті екологічної безпеки відбулося заключне у 2013-2014 н.р. засідання постійно-діючого міжкафедрального науково-технічного семінару. Голова семінару доктор технічних наук, професор Запорожець О. І. розпочав засідання та представив присутнім гостей з Національного транспортного університету - доктора технічних наук, професора Матейчика Василя Петровича та його аспірантку Вайганг Ганну Олександрівну, яка виступила з доповіддю «Комплексна оцінка та прогнозування забруднення придорожнього середовища транспортними потоками» на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01- екологічна безпека.
Відповідно до порядку денного з інформаційним повідомленням про результати наукових досліджень за темою «Екологічно безпечна ресурсозберігаюча переробка відпрацьованих шин транспортних засобів» виступила також аспірантка Нікітченко Юлія Станіславівна (науковий керівник - д.т.н., професор Запорожець О. І.).

Детальніше...

Захист кандидатських дисертацій за спеціальністю "Охорона праці"

29 травня 2014 року в Національному науково-дослідному інституті промислової безпеки та охорони праці відбулися захисти:
1. Панової Олени Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - "Охорона праці"; тема дисертації "Захист працюючих від впливу електромагнітних полів екрануванням".
2. Сидорова Олександра Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - "Охорона праці"; тема дисертації "Нормалізація аероіонного складу повітря в офісних приміщеннях".
Науковий керівник здобувачів - Глива Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.
На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада К 26.802.01 присудали здобувачам науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - "Охорона праці".

Детальніше...

Науково-практичний семінар «Містобудівний кадастр та муніципальні ГІС»

4 червня 2014 року кафедрою землеустрою та кадастру Інституту екологічної безпеки було проведено науково-практичний семінар «Містобудівний кадастр та муніципальні ГІС».
Семінар проводився за підтримки начальника відділу містобудівного кадастру Департаменту містобудування, архітектури та планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Єгора Щербакова та Президента ГІС-асоціації України Олександра Мельника.

Детальніше...

Науково-практичний семінар «Комп’ютерне топографічне та землевпорядне креслення»

12 травня 2014 року на кафедрі землеустрою та кадастру Інституту екологічної безпеки пройшов студентський науково-практичний семінар «Комп’ютерне топографічне та землевпорядне креслення», який провели завідувач кафедри Мирон Ковальчук, старший викладач кафедри Олена Бойко та завідувач лабораторії Улляна Довгінка.  В семінарі взяли участь студенти 2 курсу напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій».
На науково-практичному семінарі студенти виступили з доповідями, в яких розглянули нормативно-правову базу та технологію створення цифрових топографічних та кадастрових карт, умовні знаки та вимоги до відображення об’єктів топографічних карт та планів (геодезичні пункти, будівлі, дороги, рослинність, гідрографія, рельєф та інші), вимоги до створення та кодування топографічної інформації, можливості сучасного програмного забезпечення, що  використовують при створенні картографічних матеріалів (MapInfo,  ArcGIS, AutoCAD) та інші.

Детальніше...

Науково-практичний семінар «Землевпорядна освіта – вчора, сьогодні, завтра»

11 березня 2014 року на кафедрі землеустрою та кадастру Інституту екологічної безпеки до Дня  Землевпорядника відбувся науково-практичний семінар «Землевпорядна освіта – вчора, сьогодні, завтра» .
День землевпорядника  відзначається в Україні щорічно з 1999 року з ініціативи Державного комітету України з земельних ресурсів і Спілки землевпорядників України.  День землевпорядника - свято тих, хто приймає участь в формуванні та реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, здійсненні державного контролю за використанням та охороною земель, здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, організації та веденні державного земельного кадастру, землеустрою та моніторингу земель.
Науково-практичний семінар провів завідувач кафедри землеустрою та кадастру, професор Мирон Ковальчук. В семінарі взяли участь науково- педагогічні працівники кафедри землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету, представники Інституту географії НАН України, Київського Національного університету ім.Т.Шевченко, Київського інституту землеустрою.
На семінарі були розглянуті питання удосконалення змісту та викладання профільних навчальних дисциплін, застосування сучасних методик та технологій викладання та оцінювання, підготовки навчально-методичної літератури, надання студентам практичних знань та вмінь, та інші нагальні питання землевпорядної освіти.

Детальніше...

Підготовчі курси для абітурієнтоів

Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу до вищих навчальних закладів (ВНЗ) України для учнів 9-11 класів та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на підготовчих курсах (ПК) з дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція.
Форми навчання: вечірня, щосуботня, заочна (в дні шкільних канікул). Роботу ПК організовано в м. Києві та регіонах України.
Терміни навчання: 8 місяців (з 01.10.16 по 30.06.17).
Навчання платне.
Ліцензія МОН України серія AЕ № 636803 від 19.06.2015 р.
Переваги навчання:

 1. якісна підготовка до ЗНО
 2. високі результати сертифікатів ЗНО
 3. фахове викладання дисциплін
 4. наявність навчально-методичного забезпечення
 5. рейтингова система оцінювання навчальних досягнень
 6. поглиблене вивчення дисциплін
 7. адаптація до навчання у ВНЗ
 8. різноманітні форми навчання
 9. додаткові бали до рейтингу вступника
 10. висока результативність вступу до ВНЗ
 11. гнучка система зарахування до НАУ
 12. професійна орієнтація
 13. допрофесійна підготовка
 14. профільне навчання
 15.  викладання спецкурсів

Заняття на ПК проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, ЗНО Українського центру оцінювання якості освіти та затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін ІДП НАУ. Навчальний процес забезпечується педагогічними і науково- педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими
фахівцями провідних кафедр НАУ.
Слухачам пропонуються: екскурсії до Державною музею авіації, навчального ангару, музею історії університету, кафедр та лабораторій НАУ, участь у міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ», презентації НАУ на базі 3Н3. Дні відкритих дверей, пробне ЗНО. консультації тощо.
Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси ІДП і вступатимуть до НАУ на природничо- математичні та інженерно-технічні спеціальності, до загального рейтингу додасться до 10 балів.
Якщо є бажання отримати якісну підготовку до ЗНО і стати студентом престижного ВНЗ, звертайтеся за адресою: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова. 1, корпус 8, кім. 610; тсл.: 406-74- 04, 406-72-09. 406-73-11, 406-74-15, тел./факс: 497-52-84.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , i Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
Web-сторінка: www.idр.nau.edu.ua

Дочірні категорії