Відвідування студентами 1-го курсу ННІЕБ виставки “Зброя та безпека - 2015”

22 вересня 2015 року студенти 1-го курсу Навчально-наукового Інституту Екологічної безпеки НАУ, напрям підготовки «Цивільний захист», у супроводі викладачів кафедри Безпеки життєдіяльності Халмурадова Б.Д. та Кічатої Н.М. відвідали XII Міжнародну спеціалізовану виставку «Зброя та безпека-2015», яка проходила у Міжнародному виставковому центрі на «Лівобережній».
Виставка представлена багатьма стендами, технікою, авіацією. Студенти прослухали лекцію з надання першої невідкладної допомоги, побачили прийоми серцево-легеневої реанімації на тренажері-манекені дорослого. Цей грандіозний захід дозволив відчути ступінь захисту як окремої особи так і держави в цілому, що сьогодні є досить актуальним.

Детальніше...

Науковий початок навчального року в навчально-науковому інституті екологічної безпеки

17 вересня в Навчально-науковому інституті Екологічної безпеки спільно з Українським науково-дослідним і навчальним центром хіммотології і сертифікації ПММ і ТР відбулося перше у 2015-2016 н.р. засідання постійно діючого міжкафедрального науково-технічного семінару.
У роботі семінару взяли участь професори О. Запорожець, С. Бойченко, Ю. Білокопитов, В. Ледовських,  О. Кузнєцова, О.Вовк, О. Матвєєва, доценти І. Матвєєва, Л. Черняк, І. Трофімов, С. Маджд та інші.
З доповідями про результати наукових досліджень на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палив та пально-мастильних матеріалів» виступили: асистент кафедри екології ННІЕБ Анна Яковлєва та асистент кафедри хімії і хімічної технології ННІЕБ Олена Спаська.
Здобувачі отримали цінні рекомендації та поради.
В добру путь молоді науковці!

Детальніше...

Посвята у сім’ю інституту екологічної безпеки

02 вересня 2015 року в актовій залі НАУ відбулася зустріч студентів 1 курсу Навчально-наукового інституту екологічної безпеки з директором  - Запорожцем О.І. На зустрічі також були присутні заступники директора, завідувачі кафедр та наставники груп.
Дуже цікавою та захоплюючою була розповідь директора про сьогодення та історію Національного авіаційного університету.
Вітаємо першокурсників зі вступом до НАУ та у дружній сім’ї нашого інституту, зичимо успіхів у навчанні, наснаги та натхнення!

Детальніше...

Захист кандидатської дисертації Черемниха Сергія Олеговича

15 вересня 2015 о 13:00 відбудеться захист кандидатської дисертації 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОРАДИЧНИХ І УЛЬТРАНИЗЬКОЧАСТОТНИХ ПРОЦЕСІВ У ВНУТРІШНІЙ МАГНІТОСФЕРІ ЗЕМЛІ

Черемниха Сергія Олеговича
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.13. 
Із текстом автореферату та дисертації можна ознайомитись у бібліотеці НАУ та за цим посиланням.
Відгуки офіційних оппонентів: Відгук №1, Відгук №2.

Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на співбесіду для вступу на старші курси (ОКР "Бакалавр") кафедри екологія

«Вступ до фаху»

 1.  Мета і задачі курсу, програмні і кваліфікаційні вимоги до спеціаліста.
 2.  Структура екосистем і основні задачі сучасної екології.
 3.  Співвідношення основних понять в природоохоронній справі.
 4.  Коротка історія розвитку екології.
 5.  Проблеми моніторингу.
 6.  Загальні вимоги до спеціаліста.
 7.  Основи багатоступеневої підготовки спеціаліста у вищих навчальних закладах.
 8.  Практика підготовки еколога.
 9.  Основні напрямки сучасних екологічних досліджень.
 10.  Вибір теми, аналіз і оформлення наукової роботи.

  Детальніше...

Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування ОКР "Магістр" та "Спеціаліст" кафедри екологія

«Загальна екологія»

 1. Що являється основною причиною евтрофування водних об'єктів суші?
 2. Відповідно до якого закону два різних види з однаковими екологічними потрібностями не можуть одночасно займати одну і ту ж екологічну нішу?
 3. Як називається характеристика, що відображає ступінь насиченості водних об'єктів органічними речовинами?
 4. Як називаються організми, які здатні пристосовуватися до широкого коливання екологічного фактору?
 5. Що є основною причиною рибних заморів?
 6. Які найбільш характерні вторинні компоненти фотохімічного смогу?
 7. Як називається комбінація екологічних факторів та їх режимів у межах однорідної ділянки зовнішнього середовища?
 8. Які «парникові гази» відіграють основну роль в збільшенні середньої температури земної поверхні?
 9. Що таке рекультивація земель?
 10. Як називається послідовна зміна одних біоценозів іншими на певному біотопі?

  Детальніше...

Наукове завершення навчального року в Інституті екологічної безпеки

25 червня в Інституті екологічної безпеки спільно з Українським науково-дослідним і навчальним центром хіммотології і сертифікаціїх ПММ і ТР відбулося заключне у 2014-2015 н.р. засідання постійно-діючого міжкафедрального науково-технічного семінару.
У роботі семінару взяли участь професори Запорожець О. І., Бойченко С. В., Білокопитов Ю. В., Поп Г. С., Кузнєцова О. Я., Саєнко Т. В., Матвєєва О.Л., доценти Трачевський В. В., Дудар Т. В., Матвєєва І. В., Шаманський С. Й., Черняк Л. М., Трофімов І. Л., Радомська М. М., Павлюх Л. А. та ін.
З доповідями про результати наукових дослідженьна здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07  «Хімічна технологія палив та пально-мастильних матеріалів» виступили: молодший науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Гайдай Ольга Олександрівна та асистент кафедри хімії і хімічної технології ІЕБ Зозуля Лариса Андріївна.
Відповідно до порядку денного з доповіддю про  екологічну безпеку об'єктів водного середовища в межах площ полігонів твердих побутових відходів виступив інженер кафедри інженерної екології Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ" Колунаєв Євген Володимирович.
Доповіді викликали великий науковий інтерес та широке обговорення серед присутніх. Здобувачі отримали цінні рекомендації та поради.

Детальніше...

Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні-2015

Шановні колеги!
Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, кафедра екології запрошують до участі у І Всеукраїнському конкурсі
«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015»
До участі в конкурсі запрошуються представники екологічних організацій, інститутів та науково-дослідних установ у сфері охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження, Національної академії наук, технікумів, вищих навчальних закладів України віком до 35 років.
До розгляду приймаються конкурсні роботи - наукова розробка, технічний реферат, патентна розробка, монографія, стаття та ін. - виконані українською, російською або англійською мовами.

Детальніше...

Графік проведення фахової вступної співбесіди вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" Інститут екологічної безпеки


пор.

Напрям підготовки

Кафедра

Форма навчання

Дата

Час
проведення

Аудиторія

1.

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екології

денна

28.07.2015

10-00

5.608

заочна

10.07.2015
10.08.2015

10-00

5.608

2.

6.051301 Хімічна технологія

Хімії і хімічної технології

денна

28.07.2015

10-00

12.210

заочна

10.07.2015
11.08.2015

9-00

12.214

3.

6.051401 Біотехнологія

Біотехнології

денна

27.07.2015

10-00

5.713

заочна

10.07.2015
10.08.2015

10-00

5.713

4.

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Землеустрою та кадастру

денна

27.07.2015

12-00

3.523

заочна

10.07.2015
12.08.2015

11-00
9-00

3.523

5.

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Аерокосмічної геодезії

денна

31.07.2015

10-00

3.605

Графік проведення фахових вступних випробувань вступників на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст" ("Магістр") Інститут екологічної безпеки


пор.

Спеціальність

Кафедра

Форма навчання

Дата

Час
проведення

Аудиторія

1.

7/8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

Екології

денна

08.07.2015
18.08.2015

10-00

5.608

заочна

10.07.2015
10.08.2015

10-00

5.608

2.

7/8.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

Хімії і хімічної технології

денна

08.07.2015
18.08.2015

9-00

12.211

заочна

10.07.2015
11.08.2015

9-00

12.214

3.

7/8.05130108 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

денна

08.07.2015
18.08.2015

9-00

12.211

4.

7/8.05140103 Фармацевтична біотехнологія

Біотехнології

денна

10.07.2015
17.08.2015

10-00

5.713

заочна

10.07.2015
10.08.2015

10-00

5.713

 

7/8.05140105 Екологічна біотехнологія та біоенергетика

денна

10.07.2015
17.08.2015

10-00

5.713

5.

7/8.08010103 Землеустрій та кадастр

Землеустрою та кадастру

денна

10.07.2015
22.08.2015

11-00

3.523

заочна

10.07.2015
12.08.2015

11-00
9-00

3.523

6.

7/8.08010105 Геоінформаційні системи і технології

Аерокосмічної геодезії

денна

09.07.2015
21.08.2015

11-00

3.506

Дочірні категорії