Абітурієнту 2016

Абітурієнту 2016

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  ЗАПРОШУЄ  
НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ НАВЧАННЯ     
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

«Екологія»
ЗНО з навчальних дисциплін:

 1. українська мова та література;
 2. математика (обовязковий);
 3. географія або біологія.

«Хімічні технології та інженерія»
ЗНО з навчальних дисциплін:

 1. українська мова та література;
 2. хімія (обовязковий);
 3. математика або фізика.

«Біотехнології та біоінженерія»
ЗНО з навчальних дисциплін:

 1. українська мова та література;
 2. біологія (обовязковий);
 3. хімія або математика.

  Детальніше...

Міжнародна співпраця вже стала традицією

Вчергове цього року у вересні 2016 р. спільна делегація представників кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки,  Українського науково-дослідного і навчального центру хіммотології та сертифікації ПММ і ТР, НУ "Львівська Політехніка", Національного транспортного університету  на чолі з професором С. Бойченком відвідала Міжнародну конференцію SAKON’2016, що проходила на базі Жешувського технологічного університету (м. Жешув, Польща).

Детальніше...

Erasmus Mundus «ACTIVE»

Оксана Алієва, аспірантка кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки взяла участь в обмінній навчальний програмі Erasmus Mundus «ACTIVE».

Детальніше...

День відкритих дверей. Кафедра хімії

В рамках Дні відкритих дверей НАУ, 17 вересня 2016 року, на кафедрі хімії і хімічної технології  ННІЕБ, з грандіозним успіхом пройшов хімічний майстер-клас.

Детальніше...

День надзвичайних ситуацій

18 вересня на території пожежної частини № 25 у м. Києві (вул. Маршала Малиновського, 6) проходив «Сімейний день надзвичайних ситуацій». Група ЦЗ-210 Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ, яка навчається за спеціальністю «Цивільний захист», відвідала цей захід. Зустріч була організована Державною службою України з надзвичайних ситуацій за сприяння проекту «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями», що є частиною Спеціальної ініціативи «Україна» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Детальніше...

Засідання з приводу захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

8-9 вересня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.09 під керівництвом Запорожця Олександра Івановича, професора кафедри безпеки життєдіяльності, доктора технічних наук, директора Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ відбулося сесійне засідання з приводу захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:
1. Захист асистента кафедри екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ Яковлєвої Анни Валеріївни, дисертації «Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.  
Науковий керівник: Вовк Оксана Олексіївна, доктор технічних наук, професор кафедри інженерної екології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».  Офіційні опоненти: Гринишин Олег Богданович, доктор технічних наук, професор кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Національного університету «Львівська політехніка» та Шевченко Олена Борисівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної технології палива Українського державного хіміко-технологічного університету.
2. Асистента кафедри екології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Шаравари Віталія Вікторовича дисертації «Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на навколишнє середовище (дослідження критеріїв екобезпеки)» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
Науковий керівник: Мовчан Ярослав Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології Національного авіаційного університету. Офіційні опоненти: Чумаченко Сергій Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу моделювання надзвичайних ситуацій НДЦ інноваційних технологій Український науково-дослідний інститут цивільного захисту та Азаров Сергій Іванович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом загальної і радіаційної безпеки Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України.
3. Головного інженера проектів ТОВ «Укргазпромбуд» Вдовенка Сергія Вікторовича дисертації «Розроблення комплексу ресурсоощадних заходів раціонального використання вуглеводнів на нафтопереробних заводах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07– хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.

Детальніше...

Урочисте вручення студентських квитків

У Навчально-науковому інституті Екологічної безпеки відбулося урочисте вручення студентських квитків першокурсникам, які навчаються за спеціалізаціями «Екологія» та «Хімічні технології альтернативних енергоресурсів».
Вручав студентські квитки завідувач кафедри екології д.т.н., професор Бойченко Сергій Валерійович.
Науково-педагогічний склад кафедри екології бажає студентам-першокурсникам успіхів у навчанні та натхнення для досягнення мети!

Детальніше...

День відкритих дверей НАУ

День відкритих дверей університету, 17 вересня 2016 р. у Центрі культури та мистецтв НАУ об 11.00

Подяка асистенту кафедри хімії та хімічної технології Примаченко Сергію Володимировичу

НАУ зробив перший крок до загальносвітової системи переходу авіації на альтернативне паливо

Як відомо, забезпеченістьпаливними ресурсами є ключовимзавданням, щовизначаєрозвитокекономіки та енергетичнубезпеку будь-якоїдержави. З особливою гостротою проблема переходу на новівидипаливапроявляється в авіації, де прогнозуєтьсяпостійнезбільшенняінтенсивностіперевезень. Вклад авіації у суспільство та економікубезперечнозначний. Авіаційнагалузьсприяєекономічному та соціальномупрогресу, впливаючи на розвиток туризму, торгівлі та поліпшеннястандартівякостіжиття. Сучаснаавіація – один з основнихспоживачіввуглеводневих палив нафтовогопоходження та, як наслідок, завдаєвідчутноїшкодидовкіллю, аджепродуктизгоранняавіаційних палив є джереломзабрудненняатмосфери. Крім того, емісія СО2 та іншихпарниковихгазівроблятьвагомийвнесок у глобальнузмінуклімату. У зв’язку з цимпровіднікраїнисвіту та міжнародніорганізаціїставлятьвимоги до розроблення та впровадженняальтернативнихавіаційних палив. Відповідно до вимогМіжнародноїасоціаціїповітряного транспорту (IATA) СО2 необхідноскоротити на 50% до 2050 р. Часткаавіаційнихбіопаливмаєдосягти 10% уже до 2017 р. Ще у 2008 р. провідніпредставникиавіаційноїгалузівизналинеобхідністьпідвищенняефективностівикористанняпаливаповітряних суден, щоексплуатуються на 1,5% до 2020.

Детальніше...

Дочірні категорії