Кафедра Екології

Досягнення кафедри Екології

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ, ЩО ДІЮТЬ НА КАФЕДРІ:

 • «Хіммотологія», керівник проф. Бойченко С.В., (беруть участь 7 студентів)
 • «Юний альтернативщик», керівники проф. Бойченко С.В., доц. Черняк Л.М., Трофімов І.Л., ас. Яковлєва А.В., Тихенко О.М. (беруть участь 18 студентів)
 • «Студентський інтелектуально-пошуковий клуб “Натураліст-ХХІ», керівник проф. Мовчан Я.І., (беруть участь 9 студентів)
 • «Сучасні технології очищення нафтовмісних вод», керівник проф. Матвєєва О.Л., (беруть участь 2 студенти)
 • «Токсикометрія», керівник доц. Білик Т.І., (беруть участь 4 студентів)
 • «Нові екологічно чисті технології в авіатранспортній галузі», керівник доц. Бовсуновський Є.О., (беруть участь 4 студенти)
 • «Сучасні технології очистки стічних вод», керівник доц. Трофімов І.Л., (беруть участь 3 студентів)
 • «Використання ДЗЗ та геоінформаційних технологій для вирішення екологічних задач», керівник доц. Дудар Т.В., (беруть участь 4 студенти)
 • «Підвищення експлуатаційних властивостей ПММ», керівник доц.Трофімов І.Л., (беруть участь 4 студенти)
 • «Екологічна безпека авіапідприємств», керівник доц. Маджд С.М. (беруть участь 4 студенти)
 • «Стратегія сталого розвитку», керівник доц. Падун А.О. (беруть участь 7 студентів)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ХІММОТОЛОГІЯ

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА КОНКУРСИ, ОРГАНІЗОВАНІ ТА
ПРОВЕДЕНІ КАФЕДРОЮ

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів “Екологічна безпека держави”, 20 квітня, 2017 р. – Київ, НАУ.
 • ІІІ Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених “Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні”, 7 грудня, 2017 р. – Київ, НАУ.
 • VI Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних і альтернативних паливно-мастильних матеріалів”.
 • Симпозіум «Авіаційна хіммотологія» Сьомого Всесвітнього конгресу "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології«, 10-13 вересня, 2017 р. – Київ, НАУ.

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК У 2017-2018 н.р.


Види практики

Курс/ строки

Бази практик

Переддипломна практика (М) (спец. 8.04010601)
Керівники:
Білик Т.І., Гай А.Є.

6
04.09 –
08.10.2017

 • м. Київ, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
 • м.Київ ,Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекогеопроект»
 • м. Київ, Державне підприємство «Завод 410 ЦА»
 • м. Київ, Державне комунальне підприємство «Плесо»
 • м. Київ, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
 • м.Київ, Національній університет біоресурсів і природокористування України
 • м. Гайсин, Гайсинське ЛВУМГ
 • м. Київ, Державне комунальне підприємство «Плесо»
 • м. Київ,  Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України
 • м. Київ, Національний природний парк «Голосіївський»
 • м. Київ, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України
 • м. Київ, Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»

Переддипломна практика (С) (спец. 7.04010601)
Керівник: Матвєєва І. В.

6
04.09 –
08.10.2017

м. Київ, науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України
м. Київ, Комунальне підприємство «Аеропорт «Київ» (Жуляни)»
м. Київ, Інститут гідробіології НАН України
м. Київ, ПАТ «Київмедпрепарат»
м. Київ, ТОВ «Хелмкойл Україна»
м Київ, Компанія «АхА страхування»
м. Кузнєцовськ, Рівненська область, Рівненська атомна електростанція

Науково-дослідна
Керівники.
Бойченко С.В.,
Падун А. О.

5
11.06 –
24.06.2018

 

Фахова ознайомлювальна (спец. 6.04010601)
Керівники: Савицький В.Д.

1
04.06 –
24.06.2018

Національний ун-т біоресурсів і природокористування
Ботанічний сад ім. Фоміна
Служба озеленення НАУ

Фахова ознайомлювальна  (спец. 6.051301)
Керівник: Черняк Л. М.

11.06 –
24.06.2018

 

Екологічна (спец. 6.04010601)
Керівники: Білик Т.І.
Дмитруха Т. І.

2
04.06 –
24.06.2018

 

Технологічна (спец. 6.04010601)
Керівники Тихенко О.М., Явнюк А.А.

3
04.06 –
24.06.2018

 

Технологічна (спец. 6.051301)
Керівники: Трофімов І.Л.

3
04.06 –
24.06.2018

 

Хіміко-технологічна  (спец. 6.051301)
Керівник: Шкільнюк І. О.

2
04.06 –
24.06.2018