Кафедра Екології

Наукова робота кафедри Екології

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ХІММОТОЛОГІЯ

Проблеми національної екологічної безпеки

Розробка методів контролю якості нафтопродуктів та їх кваліфікаційних випробувань

Нові екологічно чисті технологічні процеси експлуатації авіаційної техніки

Підвищення екологічної безпеки аеропортів

Дослідження експлуатаційних та фізико-хімічних властивостей палив, олив, мастил, технічних рідин і присадок

Розробка методів фітомеліорації та фіторемедіації забруднених середовищ

Удосконалення методів біотестування і біоіндикації

Розробка нових і вдосконалення існуючих ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій використання палив, олив, мастил, технічних рідин і присадок

Підвищення екологічної безпеки об’єктів зберігання та реалізації ПММ

Розробка альтернативних палив та джерел енергії

Вдосконалення виробничих процесів в аспекті їх екологічної безпеки

Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій поновлення якості палив, олив, мастил, технічних рідин і присадок

Аспекти екологічної безпеки міського середовища

Проблеми економіки природокористування

Розробка високоефективних технологій зменшення втрат нафтопродуктів від випаровування

Утилізація органічних відходів

Екологічний аудит та сертифікація

Розробка нових методів очистки води

Проведення сертифікаційних та випробувальних робіт з нафтопродуктами

Формування національної екомережі

Небезпечні екзодинамічні геологічні процеси

Розробка норм дійсних втрат нафтопродуктів

Проблеми радіаційного впливу на біоту

Напрями науково-дослідної роботи за затвердженими науковими кафедральними тематиками:

  1.  «Отримання та використання високоефективних екологічно безпечних компонентів сумішевих авіаційних палив» (науковий керівник – професор Бойченко С.В.).
  2.  «Екотоксикологічна оцінка водних об`єктів мегаполісу на прикладі м. Києва» (науковий керівник – доцент Білик Т.І.).
  3.  «Вдосконалення технології очищення господарчо-побутових стічних вод та обробки осадів господарчо-побутових стічних вод авіапідприємства» (науковий керівник – доцент Шаманський С.Й.).
  4. «Нові реформульовані авіаційні палива з вітчизняної відновлювальної сировини та типові технології їх отримання» (науковий керівник – доцент Яковлєва А.В.).

 

Студентські наукові гуртки, що діють на кафедрі:
«Хіммотологія», керівник проф. Бойченко С.В., (беруть участь 7 студентів)
«Юний альтернативщик», керівники проф. Бойченко С.В., доц. Черняк Л.М., Трофімов І.Л., Яковлеєва А.В., Тихенко О.М. (беруть участь 18 студентів)
«Студентський інтелектуально-пошуковий клуб “Натураліст-ХХІ», керівник проф. Мовчан Я.І., (беруть участь 9 студентів)
«Нові екологічно чисті технології в авіатранспортній галузі», керівник доц. Бовсуновський Є.О., (беруть участь 2 студентів)
«Сучасні технології очищення нафтовмісних вод», керівник проф. Матвєєва О.Л., (беруть участь 2 студентів)
«Токсикометрія», керівник доц. Білик Т.І., (беруть участь 4 студентів)
«Нові екологічно чисті технології в авіатранспортній галузі», керівник доц. Бовсуновський Є.О., (беруть участь 2 студентів)
«Підвищення експлуатаційних властивостей ПММ», керівник доц. Трофімов І.Л., (беруть участь 2 студенти)
«Екологічна безпека авіапідприємств» керівник доц. Маджд С.М., (беруть участь 4 студентів)
«Стратегія сталого розвитку» керівник доц. Падун А.О., (беруть участь 7 студентів)
«Використання даних ДЗЗ (дистанційного зондування Землі) та геоінформаційних технологій для вирішення екологічних задач» керівник доц. Дудар Т.В. (беруть участь 4 студентів)