Кафедра Екології

Контакти кафедри екології

Посада/відповідальний

П.І.Б.

Тел.

Ауд.

Завідувач кафедри

Бойченко Сергій Валерійович

77-92

5-610

Вчений секретар кафедри

ПАДУН Алла Олексіївна

74-52

5-609

Завідувач лабораторії

НЕЧИПОРЕНКО Віктор Васильович

68-74

5-714

Викладацькі:

 

78-44
74-52
74-52
77-28
61-75

12-209
5-607
5-609
5-711
3-428а

Діловод

ВІНТОНЯК Юлія Дмитрівна

70-29

5-610

Відповідальні:

за навчально-методичну роботу

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович

61-75

3-428а

за розробку та оформлення навчальних та робочих навчальних програм
дисциплін кафедри

БОВСУНОВСЬКИЙ Євген Олексійович

74-52

5-607

Члени НМРР ННІЕБ

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович
ДУДАР Тамара Вікторівна
БОВСУНОВСЬКИЙ Євген Олексійович

61-75
79-15
74-52

3-428а
5-602а
5-607

за навчально-виховну роботу та роботу зі студентами

ТИХЕНКО Оксана Миколаївна

74-52

5-607

за СМЯ

ІВАНЧЕНКО Оксана Володимирівна

70-29

5-610

за наукову роботу

ЧЕРНЯК Лариса Миколаївна
ШАМАНСЬКИЙ Сергій Йосипович

78-44
77-28

12-209
5-711

за навчання англійською мовою

ДУДАР Тамара Вікторівна

79-15

5-602а

за організацію практик студентів та працевлаштування випускників

БІЛИК Тетяна Іванівна

74-52

5-609

за профорієнтаційну роботу

ТИХЕНКО Оксана Миколаївна

74-52

5-607

за електронний репозитарій

ЯВНЮК Андріан Андріанович

74-52

5-609

за стан та супровід Інтернет-сторінки

ТРОФІМОВ Ігор Леонідович

61-75

3-428

за роботу з ННІНО

ДМИТРУХА Тетяна Іллівна

77-28

5-711

за організацію атестації випускників та дипломне проектування

РЯБЧЕВський Олег Володимирович (навчання українською мовою)
РАДОМСЬКА Маргарита Мирославівна
(навчання англійською мовою)

74-52

5-607

за міжнародну діяльність

ЯКОВЛЄВА Анна Валеріївна

78-44

12-209

профорг

Пивоварова Тамара Григорівна

61-75

3-428а