Кафедра Екології

Історія кафедри Екології

Кафедра екології була організована 26 квітня 2001 року (наказ ректора від 26.04.2001 року №53/од) на базі кафедри охорони праці та навколишнього середовища.Першим завідувачем кафедри екології був доктор біологічних наук, професор Ісаєнко Володимир Миколайович (2001 - 2008 рр.). За його ініціативи було розроблено перші навчальні плани та програми, організовано навчально-виховний процес, відкрито навчання за заочною формою та англійською мовою (з 1999 р.). У 2003 році було відкрито перший в Україні факультет охорони довкілля, який потім було реорганізовано у факультет екологічної безпеки, а у 2010 році, на його основі було створено Інститут екологічної безпеки в НАУ.З 2008 - 2011 рр. кафедру очолював доктор технічних наук, c. За його ініціативи в 2007 році була започаткована всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Екологічна безпека держави». Франчук Г.М. був співавтором розробки галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Під його науковим керівництвом здійснювалась і здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації. За його сприянням розширилися напрямки фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт.


З липня 2011 року кафедру екології очолює доктор технічних наук, професор Бойченко Сергій Валерійович. Продовжують розвиватися започатковані попередниками традиції. Насамперед, великої уваги приділяється удосконаленню навчального процесу, зростанню рівня підготовки фахівців, зокрема, вищої кваліфікації. Розроблено нові навчальні плани для підготовки фахівців за ОКР «Спеціаліст» та ОКР «Магістр» спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Також великої уваги приділяється науково-дослідній роботі кафедри та розвитку матеріально-технічної бази. Представлено новий науковий напрям - хіммотологія.
З самого початку роботи на кафедрі поступово створюються філії в інститутах НАН України та авіаційних підприємствах: Інституті гідробіології НАН України, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України і МНС України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Мазєєва АМН України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Державний міжнародний аеропорт "Бориспіль," завод №410 цивільної авіації,  Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів АМН України, Інститут гігієни і медичної екології і токсикології МОЗ України.