Кафедра Біотехнології

Міжнародне співробіництво кафедри Біотехнології

Співробітництво в Україні

З метою створення баз практичної підготовки студентів та проведення спільних наукових досліджень кафедра біотехнології налагоджує та підтримує тісний зв'язок з провідними установами та організаціями біотехнологічного профілю.

Зв’язки кафедри з ВНЗ та науковими закладами України:
- Національний університет ім. Тараса Шевченка;
- Національний технічний університет України “КПІ”;
- Інститут відновлювальної енергетики НАНУ;
- Інститут мікробіології та вірусології Д. К. Заболотного НАН України;
- Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
- Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ;
- Інститут землеробства НААН України;
- Інститут агроекології і економіки природокористування НААН України;
- Інститут рибного господарства НААН України;
- Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України;
- ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»;
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;
- ДУ «Інститут геронтології ім. акад. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»;
- Інститут клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини НАМН України;
- Національний університет харчових технологій;
- НДІ “УкрСпиртБіопрод”;
- Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара;
- Хіміко-технологічний Дніпропетровський університет;
- Сумський аграрний університет.  
Зв’язки кафедри з промисловими підприємствами України:
1.   м. Новоград-Волинський, ТОВ “Новофарм-біосинтез”
2.   м. Білоцерква, молокозавод “Біла лінія”
3.   м. Умань, ВАТ “Вітаміни”
4.   м. Київ, АК “Київводоканал”
5.   м. Київ, Завод лимонної кислоти
6.   м. Київ, ДП МНТЦ “Агробіотех”
7.   м. Київ, “Біофарм”
8.   м. Київ, фармацевтична фірма “Дарниця”
9.   Брусилівській молокозавод
10. м. Київ, Бортницька станція аерації
11. м. Умань, Водоканал


Міжнародне співробіництво

Міжнародна співпраця кафедри біотехнології Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, підвищення внутрішніх наукових та освітніх стандартів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном. Для налагодження міжнародного співробітництва кафедра біотехнології інституту Екологічної безпеки вибудувала та продовжує активно розвивати мережу контактів із закордонними вищими навчальними закладами та фахівцями у біотехнологічній галузі.
Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри біотехнології:
залучення науковців, фахівців у сфері біотехнології зарубіжних  університетів та інших установ, співробітників посольств, міжнародних фондів та організацій, з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів кафедри біотехнології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки НАУ (всього за період 2013-2017 років залучено фахівців із таких країн світу, як Швеція, Франція, Бельгія, США, Словенія, Словаччина, Польща, Угорщина, Китай, Перу, Азербайджан, Білорусія, Росія, В’єтнам та ін.);
стажування студентів, стажування й читання лекцій науково-педагогічного складу кафедри біотехнології ННІЕБ у закордонних навчальних та наукових закладах (всього за період 2013-2017 років стажування проходило 5 студентів та 5 науково-педагогічних працівників у Польщі, Перу, Словаччині, Словенії, Болгарії, Англії);
налагоджене і підтримуються зв’язки з випускниками-іноземцями та тими хто продовжив своє навчання за кордоном, з метою популяризації та залучення до навчання на кафедрі біотехнології ННІЕБ студентів із зарубіжних країн та наукового співробітництва (підтримуються зв’язки із нашими випускниками у Польщі, Словаччині, Нідерландах, Великобританії, Перу, В’єтнаму, Ірану та ін.);
участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників кафедри біотехнології ННІЕБ у міжнародних конференціях в Україні та міжнародних закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах (всього за період 2013-2017 років науково-педагогічні працівники взяли участь у 9 Міжнародних конференціях, що відбувалися у закордонних навчальних закладах);
активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри біотехнології ННІЕБ НАУ у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Google Scholar та ін.   (  всього за період 2013-2017 років опубліковано – 105 наукових праць);
збільшення представництва наукового та науково-педагогічного складу інституту у редакційних колегіях закордонних наукових видань та залучення відомих зарубіжних вчених до редколегії журналу «Наукові праці Національного авіаційного університету, серія «Екобіотехнологія», «Вісник НАУ»(станом на 2017 рік до редколегії входить 5зарубіжних науковців, та фахівців);
проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців у сфері біотехнології, фармацевтичної біотехнології, мікробіології, астробіології, космічної екобіотехнології керівників біотехнологічних фірм, заводів наукових академічних інститутів, практиків, спільна організація конференцій у європейських країнах (всього за період 2013-2017р. залучено до спільної організації Міжнародних конференцій – відомих вчених та практичних фахівців із 8 країн світу; Кафедра біотехнології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки виступив співорганізатором конференцій у Словаччині та Чехії, Перу, Англії);
провадження спільної видавничої діяльності із зарубіжними видавництвами, науковими і освітніми інституціями та обмін науковою друкованою продукцією (підписано угоду із Словацьким видавництвом про спільну видавничу діяльність);
укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про співробітництво з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами зарубіжних країн (підписано угоди із 8 закордонними вищими навчальними закладами);
проведені заходи щодо інтегрування до міжнародної бази даних Index Copernicus і отримано ICV 2014 (Index Copernicus) фахового видання «Наукові праці Національного авіаційного університету».

Зв’язки кафедри з ВНЗ та науковими закладами інших країн:

  1. Білорусія, м. Мінськ. Білоруський державний університет.
  2. Болгарія, Пловдів. Інститут овочеводства, відділ рослинної фізіології та біотехнології.
  3. Великобританія. Налагоджені наукові та навчальні контакти з Уельським та Нотингемським університетами.
  4. В’єтнам, Налагоджені наукові та навчальні контакти з університетами та науковими закладами В’єтнаму.
  5. Казахстан, “КазНУ ім. Аль-Фарабі”.
  6. Китайська Народна Республіка, Джедзянський університет сільського господарства та лісівництва, м. Ханжоу.
  7. Перу, Університет «Сан Аугустін», м. Арекіпа.
  8. Росія, Курський державний медичний університет, біотехнологічний факультет.
  9. Росія, м. Орел. Державний університет навчально-науково-виробничий комплекс.
  10. Словаччина, м. Нітра, Інститут біорізноманіття Словацького аграрного університету.

 

 

Залучення студентів та молодих учених до міжнародних програм та програм по обміну


ПІБ

Назва програми

Термін дії

Результат

1

2

3

4

Бойченко М. С.

 

 

 

 

Ніколаєва Наталія Володимирівна, аспірант

 

 

 

 

 

 

Савека М.А.
Шевцова Т.В., аспірантка

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників за кордоном.
Навчання у Дрезденському технологічному університеті, Німеччина на І семестр 2013-2014 н.р
Проект «Ukr/SR/SPU1/08 Менш відомі види рослин та їх продукти для поліпшення якості життя»
навчання в Кінгстонський університет, Великобританія (Kingston University London, UK) за рахунок коштів державного бюджету.

 

 

 

 

 

 

Стажування в Інституті біорізноманіття Словацького аграрного університету, м. Нітра, Словацька республіка

2013-2014рр.

 

 

 

 

09.2013 - 02.2014

 

 

 

 

 

 

 

з "09" вересня  2013 року по "01" березня 2014 року

Прослухані курси лекцій з спеціальності Молекулярна біоінженерія.

 

 

 

Проведені дослідження за темою: «Біологічна активність пилку Corylus avellana L.»
Публікація:
1.Николаева Н., Гаркава К., Бриндза Я., Островский Р. Морфологическая характеристика пыльцы лещины обыкновенной (Сorylusavellanal.).  Agrobiodiverzita pre zlepšenie života 2013. Zbornik vedeckŷch prac. Nitra. December, 2013. Електронний ресурс: http: // www.itebio.un. iagsk/ 2.Николаева Н., Гаркава К., Бриндза Я. Биохимические и лекарственные свойства лещины обыкновенной (Corylus avellana L.). (Подано до друку_Нітра)
Отримано сертифікат.

 

 

отриманні експериментальні дані для написання дисертаційної роботи