Кафедра Біотехнології

Чого навчає кафедра Біотехнології

Біотехнологія ґрунтується на промисловому використанні природних чи генетично змінених живих організмів (клітин мікроорганізмів, рослин, тварин) або продуктів їх життєдіяльності для задоволення потреб людини. Вона виробляє продукцію для медицини, сільського господарства, різних галузей промисловості. Ця галузь біології у більшості розвинутих країн визнана науково-технічним пріоритетом.
У першій половині XXI століття біотехнології стануть ключовим фактором прогресу, яким були обчислювальна техніка та електроніка у другій половині XX століття.
Кафедра біотехнології здійснює підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання, моделювання і оптимізації схем біотехнологічних виробництв, розробки і застосування селекції і методів генної інженерії для виробництва біологічно активних речовин і ліків, запровадження біотехнологічних процесів для забезпечення екологічної і техногенної безпеки, тощо.
Випускники, які отримають кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра за спеціальностями 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія» та 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» можуть працювати на підприємствах мікробіологічної, медичної, харчової і переробної галузей господарства, в державних органах, лабораторіях, науково-дослідних закладах контролю якості і сертифікації продукції, в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах.
8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»
При виконанні польотів для забезпечення безпеки пілотів та обслуговування персоналу аеропортів використовують біологічно активні речовини рослинного, тваринного і мікробного походження, виробництво яких студенти детально вивчають в ряді дисциплін, в тому числі в фармацевтичній біотехнології.
При опануванні навчального матеріалу даної дисципліни студенти мають змогу досконало вивчити технологічні процеси отримання харчових добавок, антибіотиків, фармацевтичних ферментних препаратів, сорбентів, анальгетиків та інших лікарських засобів, які застосовуються для профілактики захворювань пілотів.
При виконанні польотів у ті країни, де зафіксовані вогнища небезпечних хвороб (малярія, холера, дизентерія тощо) для їх профілактики використовують вакцини та інші лікарські засоби, виробництво яких вивчають за низкою дисциплін та при виконанні курсових та дипломних проектів. Особливе значення має вивчення про- і пребіотиків, які мають імуномоделюючі властивості, необхідні для тривалих польотів.
Проведення досліджень та вивчення прикладних аспектів застосування мікроорганізмів в авіаційній та космічній галузях є необхідним для вивчення у спецкурсах.
Приділяється велика увага якості підготовки питної води та ферментованих напоїв для авіаційного персоналу.
8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»
Розробка сучасних біотехнологій і обладнання для отримання відновлювальних енергоносіїв, зокрема авіаційних біопалив і проведення перевірки їх впливу на авіаційні та космічні двигуни різних літальних апаратів (безпілотників, малої авіації, авіаційних та космічних літальних апаратів).
Оцінка деструкції палива, у тому числі і нових видів біопалив різними біосистемами.
Сучасні технології з очистки та утилізації паливно-мастильних матеріалів з використанням біотехнологічних процесів та біопрепаратів на підприємствах авіаційної галузі.
Використання екобезпечних біотехнологій в замкнутих системах для  життєзабезпечення на космічних літальних апаратах та космодромах.
Створення біотехнологічних моделей забезпечення життєдіяльності космонавтів на майбутніх космодромах та інших системах життєзабезпечення.
Аналіз негативних впливів авіаційної та космічної техніки на стан здоров’я пілотів та космонавтів дає змогу для створення біопрепаратів для харчування і лікування космонавтів та пілотів. 
За данми спеціальністями будуть викладатися наступні спеціальні дисципліни та їх короткий опис:
1 курс – Вступ до фаху, Біологія клітин, Фізіологія і анатомія людини, Загальна мікробіологія і вірусологія, Анатомія і фізіологія рослин. 
2 курс – Біохімія, Генетика.
3 курс – Біожімія, Генетика, Загальна біотехнологія, Методи аналізу біотехнологічних виробництв,  Процеси і апарати біотехнологічних виробництв, Контрль та керування біотехнологічними процесами. 
4 курс – Технологія імунобіологічних препаратів, Біотехнологія для авіакосмічної галузі, Основи біоенергетики.
5 курс – Основи наукових досліджень, Космічна біотехнологія і астробіологія, Природнича мікробіологія, Біоінженерія та молекулярна біотехнологія, Фармацевтична біотехнологія, Інформаційні технології в фармацевтичній промисловості, Клітинна та генна інженерія, Біоремедіація, Методи імунологічних досліджень, Сучасні напрями в біотехнології, Біофармація, Нанобіотехнологія.