Кафедра Біотехнології

Навчально-наукова робота кафедри Біотехнології

8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»
При виконанні польотів для забезпечення безпеки пілотів та обслуговування персоналу аеропортів використовують біологічно активні речовини рослинного, тваринного і мікробного походження, виробництво яких студенти детально вивчають в ряді дисциплін, в тому числі в фармацевтичній біотехнології.
При опануванні навчального матеріалу даної дисципліни студенти мають змогу досконало вивчити технологічні процеси отримання харчових добавок, антибіотиків, фармацевтичних ферментних препаратів, сорбентів, анальгетиків та інших лікарських засобів, які застосовуються для профілактики захворювань пілотів.
При виконанні польотів у ті країни, де зафіксовані вогнища небезпечних хвороб (малярія, холера, дизентерія тощо) для їх профілактики використовують вакцини та інші лікарські засоби, виробництво яких вивчають за низкою дисциплін та при виконанні курсових та дипломних проектів. Особливе значення має вивчення про- і пребіотиків, які мають імуномоделюючі властивості, необхідні для тривалих польотів. 
Проведення досліджень та вивчення прикладних аспектів застосування мікроорганізмів в авіаційній та космічній галузях є необхідним для вивчення у спецкурсах.
Приділяється велика увага якості підготовки питної води та ферментованих напоїв для авіаційного персоналу.

8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»
Розробка сучасних біотехнологій і обладнання для отримання відновлювальних енергоносіїв, зокрема авіаційних біопалив і проведення перевірки їх впливу на авіаційні та космічні двигуни різних літальних апаратів (безпілотників, малої авіації, авіаційних та космічних літальних апаратів).
Оцінка деструкції палива, у тому числі і нових видів біопалив різними біосистемами.
Сучасні технології з очистки та утилізації паливно-мастильних матеріалів з використанням біотехнологічних процесів та біопрепаратів на підприємствах авіаційної галузі.
Використання екобезпечних біотехнологій в замкнутих системах для  життєзабезпечення на космічних літальних апаратах та космодромах.
Створення біотехнологічних моделей забезпечення життєдіяльності космонавтів на майбутніх космодромах та інших системах життєзабезпечення.
Аналіз негативних впливів авіаційної та космічної техніки на стан здоров’я пілотів та космонавтів дає змогу для створення біопрепаратів для харчування і лікування космонавтів та пілотів.