Кафедра Біотехнології

Наукова робота кафедри Біотехнології

Мета наукової діяльності кафедри полягає у створенні наукової бази для забезпечення навчального процесу та розвитку сучасних наукових напрямів в біотехнології: 
- розробка та впровадження біотехнологічних процесів отримання біологічно активних речовин для сільського господарства для харчової промисловості і медицини; 
-  розробка та впровадження біотехнологічних процесів для покращення охорони довкілля і ресурсозбереження. 
Актуальність обраних тематик зумовлена тим, що ці біотехнологічні напрями відносять до національних програм в усіх сучасних розвинутих країнах. їх відносять до рангу міжнаціональних науково-технічних прогарам.
Саме біотехнологія відноситься до найперспективніших напрямів науково-технічного прогресу в XXI сторіччі, створює необхідне підґрунтя для реалізації інновацій в питаннях охорони здоров'я, стабілізації зміни клімату.
На кафедрі біотехнології проводиться науково-технічна діяльність з 7 актуальних наукових тематик які очолюють викладацький склад кафедри:
1. Дослідження адаптогенних властивостей вищих рослин в залежності від місця зростання;
2. Дослідження біологічно активних речовин рослинного походження як продуктів функціонального призначення;
3. Створення екологічно безпечних препаратів контролю шкідливих організмів рослин;
4. Вивчення механізмів відновлення ґрунтів при забрудненні важкими металами;
5. Вивчення механізмів біодеструкції металів та удосконалення способів її запобіганню; 
6. Вивчення умов ефективності згоряння природного газу в пальниках побутового газового обладнання;
7. Дослідження альтернативних видів палива.
8. Дослідження впливу наночастинок на життєдіяльність різних видів мікроорганізмів.

Кафедра біотехнології випускає 2 рази на рік електронний фаховий науковий журнал «Проблеми екологічної біотехнології». Журнал включено в міжнародні наукометричні бази даних РИНЦ та EBSCO.